Αναβαθμίζονται μέσω Leader 20 παιδικές χαρές στο Δήμο Καρδίτσας

12/03/2014
image_print

Στις Δ.Ε. Καρδίτσας, Κάμπου, Μητρόπολης και Ιτάμου με παρεμβάσεις συνολικού προυπολογισμού 368.000€

Στην αναβάθμιση των συνθηκών ασφάλειας και λειτουργικότητας των παιδικών χαρών σε Τοπικές Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Καρδίτσας, Κάμπου, Μητρόπολης και Ιτάμου (η πόλη της Καρδίτσας και η Δημοτική Ενότητα Καλλιφωνίου δεν είναι περιοχές  παρέμβασης Leader) αναμένεται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα ο Δήμος Καρδίτσας, καθώς η σχετική πρόταση εντάχθηκε στο Leader με προϋπολογισμό 368.000€ .

Συγκεκριμένα, στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση εξ ολοκλήρου των  υφιστάμενων παιδικών χαρών και αφορά πιο συγκεκριμένα στην τοποθέτηση νέων πιστοποιημένων οργάνων, κοινόχρηστου εξοπλισμού, αλλά και στην διαμόρφωση εν γένει του χώρου με εξομάλυνση του εδάφους, φύτευση δέντρων, κατασκευή περιφράξεων-όπου χρειάζεται-, εγκατάσταση ύδρευσης και φωτισμού, ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές της 28492/18-5-2009 Υπουργικής Απόφασης  και να μπορούν να πιστοποιηθούν προκειμένου να λειτουργήσουν.

Οι παιδικές χαρές βρίσκονται στις παρακάτω Κοινότητες του Δ. Καρδίτσας :

 Όλες οι παιδικές χαρές θα είναι προσβάσιμες από ΑΜΕΑ, ενώ προβλέπεται και η εγκατάσταση, ενός τουλάχιστον οργάνου κατάλληλου για παιδιά με μειωμένη κινητικότητα.

Για κάθε παιδική χαρά συντάχθηκε τοπογραφικό διάγραμμα της υπάρχουσας κατάστασης, εκτιμήθηκε η κατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού και στη συνέχεια, μελετήθηκε η χωροθέτηση των οργάνων στους υφιστάμενους χώρους, η επιλογή των απαραίτητων ειδών αστικού εξοπλισμού καθώς και η τοποθέτηση περίφραξης και η δεντροφύτευση όπου απαιτείται.

Προβλέπεται επίσης να γίνει ηλεκτροφωτισμός του χώρου των παιδικών χαρών, σε όσες δεν υπάρχει υφιστάμενος φωτισμός και συγκεκριμένα στις παιδικές χαρές Αγίου Γεωργίου, Καρδιτσομαγούλας, Καστανιάς, Κρύας Βρύσης, Ξυνονερίου, Παλαιοκκλησίου και Ραχούλας. O συμβατικός φωτισμός θα ενισχυθεί με ηλιακά φωτιστικά, ώστε να δοθεί μια περιβαλλοντική διάσταση και να ευαισθητοποιηθούν οι χρήστες των χώρων σχετικά με τη χρήση της ηλιακής ενέργειας.

Τέλος στους χώρους των παιδικών χαρών προβλέπεται δίκτυο υποδομής για την ύδρευση και αποχέτευση στις βρύσες.