Αναβαθμίζονται 18 παιδικές χαρές σε χωριά του Δήμου Καρδίτσας

26/08/2021
image_print

Ο Δήμαρχος κ. Β. Τσιάκος υπέγραψε με τον ανάδοχο τη σχετική σύμβαση και ξεκινά η υλοποίηση του έργου

Την σύμβαση αναβάθμισης 18 παιδικών χαρών σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Καρδίτσας υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος με τον ανάδοχο του έργου και με την παρουσία και του αρμόδιου αντιδημάρχου κ Γ. Μάττα. Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 315.000,00€ με ΦΠΑ και η σχετική πίστωση προέρχεται από το πρόγραμμα LEADER.  Μετά την  υπογραφή της σύμβασης ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος δήλωσε: «Υπογράφουμε σήμερα την σύμβαση για ένα σημαντικό έργο αναβάθμισης 18 παιδικών χαρών του Δήμου μας. Οι παιδικές χαρές που θα κατασκευαστούν,  θα ενσωματώνουν όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το παιδικό παιχνίδι, θα είναι φιλοπεριβαλλοντικές, θα συντελούν στην αγωγή και στην κοινωνικοποίηση των παιδιών ενώ θα αποτελέσουν σημεία αναφοράς για τις περιοχές που κατασκευάζονται. Θέλω να ευχαριστήσω τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Γ. Μάττα και τα στελέχη μας στην Τεχνική Υπηρεσία και στη Διεύθυνση προγραμματισμού, για τη εξαιρετική δουλειά που έκαναν. Η Δημοτική αρχή με έργα αλλάζει την πόλη και τις κοινότητες του Δήμου, σηματοδοτώντας ένα νέο ξεκίνημα που έχει ως στόχο μια Καρδίτσα που αξίζει να ζεις».

Τι προβλέπει η μελέτη του έργου

Η μελέτη αφορά στην αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καρδίτσας μέσω της διαμόρφωσης των υφιστάμενων παιδικών χαρών και την προμήθεια νέων οργάνων ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της 28492/18-5-2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ B 931/18-5-2009) και να μπορούν να πιστοποιηθούν. Οι επιλεχθείσες δεκαοχτώ παιδικές χαρές βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους των Δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Καρδίτσας, (Καρδίτσας, Κάμπου, Μητρόπολης, Ιτάμου και Καλλιφωνίου) κοντά σε σχολικές μονάδες, πάρκα και πλατείες.
Σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Υπ. Απόφαση οι χώροι περιφράσσονται με περίφραξη χωρίς να απομονώνονται οπτικά από την ευρύτερη περιοχή, δημιουργούνται διακριτές ζώνες παιχνιδιού για τις δύο ηλικιακές ομάδες (νήπια και παιδιά), προβλέπεται στεγασμένος χώρος για την προστασία των επισκεπτών από τον ήλιο, όπου αυτό είναι απαραίτητο, ενώ ο όλος σχεδιασμός γίνεται με στόχο να εξασφαλισθεί στους επισκέπτες χώρος για ατομικό και ομαδικό παιχνίδι με όργανα υψηλών προδιαγραφών. Έτσι το δάπεδο αφήνεται στρωμένο με χώμα κατάλληλα επιπεδωμένο, ενώ στην περιοχή ασφαλείας των οργάνων στρώνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές με βότσαλο ποταμού κοκκομετρικής διαβάθμισης 2-8χιλιοστών σε βάθος 30 εκ. εκτός των παιχνιδιών που έχουν ύψος πτώσης των 60 εκατοστών. Στη βάση του σκάμματος του χώρου ασφαλείας τοποθετείται κροκάλα 10 εκατοστών ύψους και διαστρώνεται με γεωύφασμα για τη βέλτιστη απορροή των υδάτων και συγκράτηση του υλικού.
Τα όργανα που θα τοποθετηθούν θα φέρουν πιστοποίηση C.E., θα είναι κατασκευασμένα από πιστοποιημένους κατασκευαστές από υλικά απολύτως ασφαλή για τα παιδιά, ενώ θα φέρουν ένδειξη καταλληλότητας για την ηλικιακή ομάδα που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Όλες οι παιδικές χαρές  θα είναι προσβάσιμες από ΑΜΕΑ, ενώ προβλέπεται η εγκατάσταση σε κάθε παιδική χαρά ενός τουλάχιστον οργάνου κατάλληλου για παιδιά με μειωμένη κινητικότητα.

Σε όλες τις παιδικές χαρές θα τοποθετηθεί ο απαραίτητος αστικός εξοπλισμός για τη σωστή λειτουργία τους όπως παγκάκια, βρύσες, φωτιστικά, καλάθια απορριμμάτων και πινακίδες σήμανσης. Σύμφωνα με τη μελέτη φύτευσης στις περιοχές επέμβασης διατηρούνται όλα τα υγιή δένδρα και προβλέπεται η φύτευση νέων φυλλοβόλων δέντρων για να εξασφαλισθεί ο σκιασμός και η αίσθηση θερμικής άνεσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Επίσης προβλέπεται χαμηλή φύτευση περιμετρικά μέσα από την περίφραξη όπου αυτό είναι απαραίτητο.
Αναλυτικότερα, το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» περιλαμβάνει :
-χωματουργικές εργασίες: εκσκαφές, γεωυφάσματα, καθαιρέσεις παλιών οργάνων και περιφράξεων.
-οικοδομικές εργασίες: τοιχία, τσιμεντοστρώσεις, διαχωριστική κατασκευή εδάφους για τη δημιουργία χώρων χρήσης παιχνιδιών.
-επιστρώσεις: για δημιουργία μονοπατιών και προσβάσεων.
-κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές: κατασκευή περίφραξης, πόρτες εισόδου, βρύσες.
-προετοιμασία πρασίνου: κλάδεμα δένδρων, εκρίζωση δέντρων, μόρφωση εδάφους.
-φυτικό υλικό: νέα δένδρα, νέοι θάμνοι.
-εγκατάσταση πρασίνου: άνοιγμα λάκκων, φύτευση, υποστύλωση δέντρων.
-διάφορες εργασίες: δαπάνη πιστοποίησης συμμόρφωσης.
Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω του προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020», ΜΕΤΡΟ 19: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD)-LEADER», ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ». Το έργο θα ολοκληρωθεί σε συνδυασμό με το πρόγραμμα προμήθειας οργάνων παιδικής χαράς και εξοπλισμού ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του ΥΠ.ΕΣ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΕΣ
ΧΑΡΕΣ
Θέση Π.Χ. Εμβαδόν (τ.μ.) Κωδικός Σχεδίου
Δ.Ε.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Τ.Κ. Αγιοπηγής Σχολείο 343 Κα1
Τ.Κ. Αρτεσιανού Νότια είσοδος 390 Κα2
Τ.Κ. Καρδιτσομαγούλας Αγ.Δημητρίου 503 Κα3
Δ.Ε.ΚΑΜΠΟΥ
Τ.Κ.Πτελοπούλας Πλατεία 386 Καμ1
Δ.Ε.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
Τ.Κ.Μητρόπολης Γήπεδο 5Χ5 534 Μ1
Δ.Ε.ΙΤΑΜΟΥ
Τ.Κ.Αμαράντου Πλατεία 346 Ι1
Τ.Κ.Καροπλεσίου-Ανθηρό Πλατεία 163 Ι3
Τ.Κ.Καροπλεσίου-Καροπλέσι Γηπ. μπάσκετ 266 Ι4
Τ.Κ.Καστανιάς-Μούχα Εκκλησία-Σχολείο 344 Ι5
Τ.Κ.Καταφυγίου Εκκλησία 254 Ι6
Τ.Κ.Νεράιδας-Νεράιδα Δημ. Σχολείο 292 Ι7
Τ.Κ.Νεράιδας-Σαραντάπορο Πλατεία 267 Ι8
Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
Τ.Κ.Απιδιάς Σχολείο 260 Κ1
Τ.Κ.Δαφνοσπηλιάς Είσοδος 387 Κ2
Τ.Κ.Ζαϊμιου Αθλ. Κέντρο 449 Κ3
Τ.Κ.Καλλιφωνίου Πλατεία-Δημαρχείο 444 Κ4
Τ.Κ.Μολόχας Σχολείο 223 Κ5
Τ.Κ.Παλιουρίου Μνημείο Πεσόντων 445 Κ6
ΣΥΝΟΛΟ 18
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ