Aναβάθμιση φωτισμού σε όλο το Δήμο Καρδίτσας

08/07/2021
image_print

Παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη τύπου οι προθέσεις της δημοτικής αρχής

Β. Τσιάκος: Υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας, άμεσα αναβαθμίζουμε το φωτισμό σε όλο το Δήμο Καρδίτσας

«Μια βασική προεκλογική μας δέσμευση είναι ότι θέλουμε μια πόλη λουσμένη στο φως και όχι υποφωτισμένη και σκοτεινή. Σήμερα πριν ακόμη συμπληρωθούν δύο χρόνια θητείας και ενώ έχουμε περάσει ως δημοτική αρχή από πολύ δύσκολες καταστάσεις, είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της εξαγγελίας μας. Η Δημοτική αρχή προωθεί άμεσα τον εκσυγχρονισμό του δημοτικού φωτισμού με φωτιστικά τελευταίας τεχνολογίας, υψηλής φωτιστικής απόδοσης, χαμηλής κατανάλωσης, υψηλής αισθητικής και φιλικά προς το περιβάλλον». Αυτό τόνισε εισαγωγικά ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος στη συνέντευξη τύπου που έδωσε το πρωί της Τετάρτης στο Δημαρχείο Καρδίτσας με αντικείμενο την αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος η λύση που προκρίνεται και αφού έχουν εξεταστεί όλα τα ενδεχόμενα είναι η Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) με διεθνή ανοικτό διαγωνισμό. Με τη λύση αυτή ο Δήμος δεν δεσμεύει δικά του χρήματα για τον εκσυγχρονισμό του οδοφωτισμού ενώ συγχρόνως μέσω της έκπτωσης που προσδοκά να πάρει από το διαγωνισμό (10 – 20% δείχνει η μέχρι τώρα εμπειρία) θα πετύχει να μειώσει το κόστος, το οποίο φυσικά θα επιστραφεί έμμεσα ή άμεσα στους δημότες. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο όπως εξήγησε ο Δήμαρχος θα έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

Θα έχει δωδεκαετή διάρκεια. Μετά τη λήξη της όλο το έργο θα περάσει στην ιδιοκτησία του Δήμου αφού πρώτα ελεγχθεί ότι βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Στη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος σε συνεργασία με τοπικούς ηλεκτρολόγους να έχει τη συντήρηση και να ελέγχει την καλή λειτουργία του συστήματος. Επίσης θα είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει σύστημα τηλελέγχου από το οποίο θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τις βλάβες που θα παρουσιάζονται. Με βάση τη σύμβαση οι βλάβες των φωτιστικών σωμάτων θα πρέπει να αποκαθίστανται εντός 24 ωρών στην πόλη και εντός το πολύ 72 ωρών στα χωριά. Τέλος ο Δήμαρχος είπε ότι με βάση τις εκτιμήσεις των ειδικών περίπου σε ένα χρόνο από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί όλο το έργο και θα έχουν αντικατασταθεί τα φωτιστικά σώματα σε όλο το μήκος και το πλάτος του Δήμου. Ακόμη επισήμανε ότι άμεσα θα ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα κληθεί να αποφασίσει επί του θέματος.

Στη συνέχεια ο τεχνικός σύμβουλος του Δήμου κ. Ι. Γιάνναρος έδωσε στη δημοσιότητα βασικά στοιχεία του έργου:

Η ενεργειακή αποδοτικότητα και η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί βασικό εθνικό στόχο στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης μέσω της ενεργειακής απόδοσης, είναι ισχυρά και οικονομικά αποδοτικό μέσο για την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει ένα σημαντικό οικονομικό δυναμικό για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις υποδομές του Δημοσίου. Η Ε.Ε. έχει θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα της, την ενεργή συμμετοχή της στον παγκόσμιο αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, συνιστά μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας, που απαιτεί άμεση δράση και συνεργασία μεταξύ τοπικών αλλά και περιφερειακών και εθνικών αρχών, θέτοντας ως στόχο για τα κράτη μέλη της ΕΕ, να μειώσουν τις συνολικές εκπομπές τους σε CO2, κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030.

O Δήμος Καρδίτσας συνεπής με τις στρατηγικές επιλογές και τις προγραμματικές θέσεις της παρούσας δημοτικής αρχής και στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού, την μείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης αυτού, την παροχή ασφαλούς και βιώσιμης ανταγωνιστικής και οικονομικά προσιτής ενέργειας, την μείωση των ανθρακούχων εκπομπών στις περιοχές του και την βελτίωση της ποιότητας του φωτισμού, προέβη στις εξής ενέργειες:

Προέβη στην λεπτομερή καταγραφή των στοιχείων Ηλεκτροφωτισμού των Κοινοχρήστων χώρων για το σύνολο της γεωγραφικής του περιοχής, στη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων της ηλεκτρικής κατανάλωσης των υπαρχόντων συστημάτων οδοφωτισμού του Δήμου, καθώς και στη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων του κόστους λειτουργίας και συντήρησης που βαρύνει το Δήμο για τη λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων χώρων.

Προέβη στη διερεύνηση και συγκριτική αξιολόγηση των δυνητικών επιλογών χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας του Δήμου», προκειμένου να επιλεγεί ο βέλτιστος, για το Δήμο Καρδίτσας, τρόπος χρηματοδότησης και υλοποίησης της σχετικής επένδυσης.

Το συνολικό αντικείμενο της προτεινόμενης επένδυσης θα αποτελείται από 13.799 φωτιστικά σημεία και προτείνεται να αναβαθμιστούν ενεργειακά με φωτιστικά νέας τεχνολογίας (LED). Η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση του υφιστάμενου συστήματος ανέρχεται στις 4.302.532,11 kWh, ενώ η αντίστοιχη του νέου συστήματος στις 1.438.115,48 kWh. Με βάση την προηγούμενη αναφορά προκύπτει αρχική εκτίμηση εξοικονόμησης της τάξεως του 66,58%.

Η αναβάθμιση του Συστήματος Δημοτικού Φωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου Καρδίτσας, σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του Συστήματος και του συνολικού κόστους λειτουργίας θα επιτευχθεί με:

Την εγκατάσταση νέων Φωτιστικών Σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου, με τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Τη λειτουργία έξυπνου “Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας”: α. σε επίπεδο κόμβου (Pillar), για το σύνολο των Φωτιστικών Σωμάτων στο Σύστημα Δημοτικού Φωτισμού και β. σε επίπεδο Φωτιστικού για επιλεγμένα φωτιστικά σώματα που θα που θα εγκατασταθούν σε δρόμους του Δήμου, θα συνοδεύονται από αντίστοιχους ασύρματους ελεγκτές, είτε ενσωματωμένους εντός των Φωτιστικών, μέσω Nema Socket.

Το σύστημα αυτό στην περίπτωση που το επιλέξει ο Δήμος θα μπορούσε να συμπεριλάβει το σύνολο των Φωτιστικών Σημείων που διαθέτει ο Δήμος, περιλαμβανομένων αυτών που εξαιρέθηκαν επειδή ήδη έχουν αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια με ενέργειες που έχει αναλάβει ο Δήμος.

Τη λειτουργία «Συστήματος Περιοδικής – Επεμβατικής Συντήρησης», περιλαμβανομένης και της Βλαβοληψίας, με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της συντήρησης του συστήματος και της ανάταξης τυχόν βλαβών και δυσλειτουργιών.

Οι βασικές επιλογές χρηματοδότησης της επένδυσης ενεργειακής αναβάθμισης που έχει στη διάθεση του κάθε Φορέας, είναι οι εξής:

Επιλογή 1η: Χρηματοδότηση της επένδυσης από Ίδιους Πόρους της Αναθέτουσας Αρχής, δηλαδή από τον κωδικό εσόδων Κ.Α. 0311 «Τέλος Καθαριότητας και φωτισμού – άρθρο 25 Ν. 1828/89» ως Προμήθεια και Εγκατάσταση του εξοπλισμού για την Ενεργειακή Αναβάθμιση και τους απαιτούμενους αυτοματισμούς του Συστήματος (Τηλεδιαχείριση – Τηλεέλεγχος – Smart Utilities). H διαδικασία θα υλοποιηθεί με το καθεστώς Προμήθειας – Εγκατάστασης, η συνολική εγγύηση του εξοπλισμού και των αυτοματισμών που θα επιλεχθούν θα διέπεται από τις διαδικασίες προμήθειας του δημόσιου τομέα και η συνολική ευθύνη της συντήρησης και της λειτουργίας θα να αναληφθεί από την Τεχνική Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής η οποία και θα πρέπει να ενισχυθεί με εξειδικευμένο προσωπικό για την υποστήριξη της όλης διαδικασίας.

Επιλογή 2η: Χρηματοδότηση της επένδυσης με μόχλευση πόρων από τον Ιδιωτικό Τομέα, ως Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) με βάση τις διατάξεις του ν. 3855/2010 (άρθρο 16) και ειδικότερα ως Παροχή Υπηρεσιών Φωτισμού πολυετούς διάρκειας, με αποπληρωμή της αρχικής επένδυσης μέσω των Ανταποδοτικών Τελών αποκλειστικά και μόνο με βάση το αποτέλεσμα (Εξοικονόμηση Ενέργειας) στη διάρκεια της επιλεχθείσας Συμβατικής Περιόδου. Ο Φορέας, στην περίπτωση αυτή, θα έχει ως όφελος την Εγγυημένη Απόδοση (έκπτωση επί της εξοικονόμησης, ανεξάρτητα του αποτελέσματος το οποίο αφορά τον Ανάδοχο). Το σύνολο του ρίσκου, της ευθύνης λειτουργίας του Συστήματος και της εγγύησης του εξοπλισμού, βαραίνει τον Ανάδοχο για το σύνολο της Συμβατικής Περιόδου.

Επιλογή 3η: Χρηματοδότηση της επένδυσης με 100% δανεισμό (ως Προμήθεια Εξοπλισμού) και αποπληρωμή μέσω παρακράτησης των ΚΑΠ ή των λοιπών του διαθέσιμων πόρων, ανεξάρτητα του αποτελέσματος της εξοικονόμησης. Θα πρέπει να τονιστεί ότι σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει ένα επιτόκιο αποπληρωμής της τάξης του 3,7% (μεσοσταθμικά), επιλογή περιόδου αποπληρωμής μεταξύ 10 και 20 ετών και επιλογή σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου. H συνολική εγγύηση του εξοπλισμού θα είναι όπως προβλέπεται στις διαδικασίες προμήθειας του δημόσιου τομέα και ο Φορέας αναλαμβάνει το σύνολο του ρίσκου.

Η συγκριτική ανάλυση των δεδομένων για την επιλογής της μεθόδου Ενεργειακής Αναβάθμισης Δικτύου Οδοφωτισμού του Δήμου Καρδίτσας, έχει ως εξής:

Εγγυημένο Όφελος:

Το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του οδοφωτισμού ενός ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού, αποσκοπεί αφενός στην εξοικονόμηση ενέργειας προς όφελος του Φορέα, αφετέρου στην βελτίωση του φωτιστικού αποτελέσματος προς όφελος των πολιτών. Η ενεργειακή εξοικονόμηση η οποία οδηγεί σε Οικονομικό Όφελος για την Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει να είναι σαφώς μετρήσιμη και να εξασφαλίζεται από τον Ανάδοχο.

Έτσι, σε περίπτωση που παρατηρηθεί αστοχία στην εξοικονόμηση, ο Φορέας θα πρέπει να διατηρεί το Εγγυημένο Οικονομικό Όφελός του και τυχόν αύξηση της κατανάλωσης θα πρέπει να βαραίνει τον Ανάδοχο και να αφαιρείται από την αμοιβή του και όχι από τα όφελος της Αναθέτουσας Αρχής.

Στην περίπτωση ΣΕΑ, η εγγυητική ευθύνη ισχύει για το σύνολο της 12ετούς Σύμβασης και αφορά στο σύνολο του εξοπλισμού για οποιαδήποτε βλάβη η αστοχία. Ο Ανάδοχος είναι εξορισμού υποχρεωμένος να ασφαλίσει το αντικείμενο της ΣΕΑ, διότι του ανήκει και είναι υπεύθυνος για αυτό. Επομένως, ο Φορέας απολαμβάνει εγγυημένο όφελος χωρίς κίνδυνο (δανειοδότηση και ρίσκο επένδυσης και εφαρμογής), μέγεθος απολύτως μετρήσιμο και απολογιστικό σε βάθος 12ετίας (συνεχής έλεγχος της διαδικασίας και απολογιστική υποχρέωση στη λήξη της σύμβασης).

Στην περίπτωση της Προμήθειας – Εγκατάστασης, η εγγύηση θα πρέπει να επεκταθεί στα 12 έτη και να υπάρχει ένα τμήμα της συνολικής προμήθειας (έως 30%) σαν παρακράτηση και απόδοσής της, σε ένα εύρος χρονικής περιόδου, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν αστοχίες, σε σχέση με τις Συμβατικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου. Αυτή η παράμετρος κρίνεται απαραίτητη, ώστε να ισοσκελιστεί το ρίσκο που αναλαμβάνει η Αναθέτουσα Αρχή στην επιλογή της Προμήθειας – Εγκατάστασης.

Συμπερασματικά, ΣΕΑ και Προμήθεια – Εγκατάσταση αποτελούν δύο διαφορετικά μοντέλα, σε ότι αφορά το ρίσκο και την επίτευξη των αποτελεσμάτων.

Προτείνεται η χρηματοδότηση της επένδυσης με μόχλευση πόρων από τον Ιδιωτικό Τομέα, ως Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) με βάση το άρθρο 16 του Ν.3855/2010 (ΦΕΚ 95 Α’/23-06-2010), ειδικότερα για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) και την υλοποίηση αυτών Σύμφωνα με το άρθρο 3, του ν. 4342/2015 Ορισμοί (άρθρο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ): «ΣΕΑ ορίζεται η συμβατική συμφωνία μεταξύ του Δικαιούχου και του Παρόχου μέτρου βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης, η οποία επαληθεύεται και παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης (12 έτη), στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιούνται πληρωμές για παροχή ενεργειακών υπηρεσιών για το μέτρο αυτό, οι οποίες συνδέονται με το συμφωνηθέν επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης» και Παροχή Υπηρεσιών Φωτισμού πολυετούς διάρκειας, με αποπληρωμή της αρχικής επένδυσης μέσω των Ανταποδοτικών Τελών αποκλειστικά και μόνο με βάση το αποτέλεσμα (Εξοικονόμηση Ενέργειας) στη διάρκεια της επιλεχθείσας Συμβατικής Περιόδου».

Ο Δήμος, μέσω Ανοιχτής Διεθνούς Διαγωνιστικής Διαδικασίας θα αναζητήσει τις υπηρεσίες και τη χρηματοδότηση της συνολικής επένδυσης στον τομέα Δημοτικού Φωτισμού, παράλληλα με την συντήρηση του συστήματος (σύνολο επιλεχθείσας Συμβατικής Περιόδου) από τον Ιδιωτικό Τομέα. Συνεπώς ο Ιδιωτικός Τομέας αναλαμβάνει το σύνολο της ευθύνης και του ρίσκου και ο Δημόσιος ελέγχει την ποιότητα των υπηρεσιών και καταβάλλει το τίμημα από την επίτευξη της εξοικονόμησης, μέσω Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) και τήρησης συγκεκριμένων και προκαθορισμένων εξαρχής Στόχων Αποτελέσματος (KPIs).

Η επιλεγόμενη μεθοδολογία υλοποίησης ενός έργου ΣΕΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες είναι η διεξαγωγή: Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, του Ν. 4412/2016 (Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ), με κριτήριο Ανάθεσης τη Συμφερότερη Προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής. Σημειώνεται ότι τα έργα αυτά, έως και σήμερα, δεν έχουν παρουσιάσει κανένα πρόβλημα στην νομιμότητα των διαδικασιών και το σύνολο αυτών έχουν την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως προκύπτει από τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως σήμερα (αποφατικά του Ελεγκτικού Συνεδρίου). Έως και σήμερα, δεν έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα ενστάσεων ή προσφυγών, δεδομένο που οδηγεί στο συμπέρασμα για διαδικασίες ξεκάθαρες, διαφανείς και σαφείς σε ότι αφορά τις ζητούμενες υπηρεσίες και την τήρηση των διατάξεων τις οποίες αυτές εξυπηρετούν.

Σημειώνεται ότι:

Η πληρωμή του Αναδόχου στο σύνολο της 12ετούς περιόδου ισχύος της Σύμβασης εξαρτάται από το μετρήσιμο και μόνο αποτέλεσμα αυτών που έχει δεσμευτεί στην προσφορά του αντικαθιστώντας το σύνολο του εξοπλισμού με δικά του μέσα και έχοντας 12ετή υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε βλάβη για τον οποιοδήποτε λόγο αυτή προκύπτει.

Τα οφέλη είναι τα εξής: α. Εγγυημένο Όφελος που θα δοθεί σαν έκπτωση (αφορά τμήμα της δαπάνης που ήδη έχει ο Φορέας με βάση τις καταναλώσεις ενέργειας του έτους βάσης) και το οποίο είναι εγγυημένο ανεξάρτητα του αποτελέσματος, β. Σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων συντήρησης της υποδομής που αφορούν το αντικείμενο του διαγωνισμού, το οποίο θα δώσει πλεόνασμα στα ανταποδοτικά τέλη, και γ. Ενεργειακό Αποτύπωμα, το οποίο μπορεί να θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για την ένταξη του Φορέα σε χρηματοδοτικά προγράμματα συναφή με την επένδυση που είναι ζητούμενη. Συνολικά αυτό το όφελος εξορθολογίζει τα οικονομικά δεδομένα των ανταποδοτικών τελών και αποδίδει στον χρήστη την υπηρεσία για την οποία πληρώνει και σήμερα δεν απολαμβάνει όπως απαιτείται (αυτή είναι και η θεμελιώδης εξίσωση της έννοιας ανταποδοτικότητα). Το όφελος της Αναθέτουσας Αρχής από αυτήν την δράση θα διαμοιραστεί σε μείωση τελών λελογισμένα και σε επενδύσεις ενίσχυσης των συναφών υποδομών (Πίνακες Διανομής, λοιπές Υποδομές εκτός Οδοφωτισμού).

Επίσης στα Συμβατικά Τεύχη θα προβλέπονται τα εξής:

Ο Ανάδοχος προβαίνει σε Κατηγοριοποίηση των Οδών και εφαρμόζει τα ισχύοντα πρότυπα και προδιαγραφές (ΕΝ 13201/2015) με την Μελέτη Εφαρμογής που θα εκπονήσει και θα εγκρίνει ο Φορέας, για την παροχή υπηρεσιών φωτισμού, όπως ακριβώς απαιτείται σε κάθε κατηγορία. Αυτό το δεδομένα είναι βασικό για την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών φωτισμού με βάση τα Πρότυπα και είναι υποχρεωμένος να τα ακολουθεί πιστά με ότι αυτό συνεπάγεται, άρα να διαθέτει κάθε φορά τον απαιτούμενο και σύγχρονο εξοπλισμό.

Το φωτιστικό αποτέλεσμα που θα καθοριστεί στην Μελέτη Εφαρμογής θα ελέγχεται καλύπτοντας τυχόν αποκλίσεις, ενώ Τεχνική Υποστήριξη θα παρέχεται και από Ανεξάρτητο Ελεγκτή (εταιρεία μέλος του Μητρώου Ενεργειακών Υπηρεσιών) στην Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης του Έργου (ΕΠΠΕ) η οποία έχει τον πλήρη έλεγχο αποδοχής των εισηγήσεων του Ανεξάρτητου Ελεγκτή και του τελικού αποτελέσματος.

Εγκαθίσταται Σύστημα Τηλεδιαχείρισης – Έλεγχος Ενέργειας – Προληπτικής Συντήρησης και εφαρμόζεται στο σύνολο της υποδομής, με ένα δυναμικό σύστημα που εγκαθίσταται στον Φορέα και του ανήκει χωρίς κόστος, ενώ θα έχει και τον πλήρη τηλεματικό έλεγχο των Υποδομών Ηλεκτροφωτισμού ανά πάσα στιγμή και ώρα. Το σύστημα αυτό θα αποτελεί πύλη εισόδου δεδομένων για το GIS της Αναθέτουσας Αρχής συμβάλλοντας στο ολοκληρωμένο Σύστημα Πολιτικής Προστασίας.

Ο Ανάδοχος θα έχει υποχρεωτικά εγκατεστημένο συνεργείο με καλαθοφόρα και προσωπικό κάλυψης σε βάρδιες σε όλη τη διάρκεια της ΣΕΑ και προσωπικό για την 24ωρη παρακολούθηση της Τηλεδιαχείρισης, δεχόμενος αιτήματα πολιτών ή το οτιδήποτε μπορεί να αφορά τις αναφερόμενες υποδομές και την καλή τους λειτουργία. Θα αντιμετωπίζει σε πραγματικές συνθήκες τις όποιες αστοχίες και προβλήματα που θα προκύπτουν στην 12ετή εγγυητική του ευθύνη (εντός 24 ωρών και εφόσον αυτό δεν γίνεται έχει προβλεφθεί ρήτρα) και για το λόγο αυτό στις ΣΕΑ δεν έχει σημασία το πόσο κάνει ο εξοπλισμός αλλά το τι προσφέρει και ποιο είναι το φωτιστικό αποτέλεσμα (σύμφωνα με τις απόψεις του ΤΕΕ και του ΕΜΠ).

Στη συνέντευξη τύπου παραβρέθηκαν ακόμη τα στελέχη του Δήμου Καρδίτσας Γεωργία Γιαννουλάκη και Χαρ. Τσιλίκας.