03/09/2021
image_print

Μετά από απόφαση του Δημάρχου κ. Β. Τσιάκου

Ανατέθηκαν καθήκοντα εντεταλμένων σε δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Καρδίτσας

Με απόφαση του ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος ανέθεσε, χωρίς αμοιβή, σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου Καρδίτσας, όπως αναλύονται παρακάτω:

Α) 1. Στον κ. Μάττα Γεώργιο του Δημητρίου, δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, αναθέτει:

 Το συντονισμό, επίβλεψη και παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται ή θα εκτελεστούν στο Δήμο Καρδίτσας και ανήκουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης

  1. Στον κ. Σχορετσανίτη Ηλία του Γεωργίου, δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας, αναθέτει:

 Την εποπτεία και το συντονισμό Εθνικών και Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

  1. Στον κ. Μπούτα Βασίλειο του Χρυσοστόμου, δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, αναθέτει:

 Τη ρύθμιση ζητημάτων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, της Δημοτικής Αστυνομίας και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

 Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Μητρόπολης

  1. Στην κ. Ζήση – Λιάπη Γεωργία του Χρήστου, δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας, αναθέτει:

Τη ρύθμιση ζητημάτων των Παιδικών Σταθμών

 Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ιτάμου

Β) Καθορίζει τις κατά τόπον αρμοδιότητες, οι οποίες ανατίθενται στους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους και θα ασκούνται από αυτούς, ως εξής:

► Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα

► Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα

► Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα

► Εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας

► Συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους

► Άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να της/του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος

Γ. Οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι θα:

-Παρακολουθούν τα δρώμενα αρμοδιότητάς τους σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο

-Συντονίζουν συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς

-Προτείνουν, εισηγούνται σχετικές δράσεις

-Συνδράμουν στη σύνταξη κανονισμών λειτουργίας

-Εποπτεύουν την τήρηση κανονιστικών διατάξεων

Δ. Οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι εξουσιοδοτούνται για την υπογραφή, με εντολή Δημάρχου, των σχετικών με τους τομείς ευθύνης τους εγγράφων, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

 Ε. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντεταλμένων συμβούλων θα γίνεται σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους αντιδημάρχους. Σε κάθε περίπτωση τον εκάστοτε απόντα ή κωλυόμενο εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο αναπληρώνει ο Δήμαρχος, ενώ η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες, προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στο γραφείο του Δημάρχου.