Αναπτυξιακή σύμπραξη ένωση υποστηρικτικών φορέων για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων “Ευφυείς Εκκινήσεις”

28/03/2014
image_print

Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ένωση Υποστηρικτικών Φορέων για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ»

Αναρτήθηκαν την Παρασκευή  28/3/2014, στο Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας,  Σταμούλη 9 και στο Δήμο Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1, 3ος όροφος, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης επιλογής ωφελούμενων της πράξης «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ», στις κατηγορίες  Ανέργων, Νέων Επιστημόνων, Ασφαλισμένων ΟΓΑ,  σύμφωνα με τη με αριθμό 1 απόφαση της 5ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Σ. Ένωση Υποστηρικτικών Φορέων για την Υλοποίηση Επιχειρηματικών Ιδιωτικών Σχεδίων «ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ» της 27ης  Μαρτίου 2014.

Η περίοδος των ενστάσεων είναι πέντε ημέρες, από την 31η/3/2014 έως και 4η/4/2014, ώρες 10.00 -12.00.

Η Πράξη «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ» είναι εγκεκριμένη από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο του ΤΟΠΣΑ  και ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «07 – Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου  Δυναμικού».

Για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη
Νικόλαος Μουζιούρας
Πρόεδρος ΔΣ