Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών που λήγουν αυτοδικαίως στις 31.10.2014

08/08/2014
image_print

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ' αριθμ. 390/30-07-2014 ομόφωνη απόφασή του, καλεί τους κατόχους των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών που υπάγονται στην αρμοδιότητά του, όπως καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση των αδειών τους που λήγουν αυτοδικαίως στις 31/10/2014, στο Τμήμα Υπαίθριου Εμπορίου του Δήμου από 03/11/2014 έως και 21/11/2014.

Στην ίδια απόφαση περιγράφονται αναλυτικά τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν.


Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 390/30-07-2014