06/07/2015

Αλλαγή ημερομηνίας έναρξης της υποβολής των Αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής

image_print

aithsh

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ             Καρδίτσα, 6-7-2015
                                                                                                                         Αριθ. πρωτ: 15503
Ταχ. Δ/νση: Αρτεσιανού 1, Καρδίτσα 431 00
Πληρ.: Β. Ανυφαντής, κα Ε. Ευαγγελίδου
Τηλ.: 2441350775, 2441354713

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ  ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως ανακοινώθηκε από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (ΕΙΕΑΔ), ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής των Αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I) από μέρους των δυνητικά ωφελουμένων, ορίζεται η 15η Ιουλίου 2015 με καταληκτική ημερομηνία την 5η  Αυγούστου 2015.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 15369/2-7-2015 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Δήμου Καρδίτσας, που σας έχει κοινοποιηθεί.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ