Αίτημα για νέα οδική πρόσβαση επί του Ε-65 στην περιοχή του Δήμου Καρδίτσας

15/07/2014
image_print

Επιστολή του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Κων. Παπαλού προς την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προκειμένου να αποκατασταθεί η προσβασιμότητα σε 4000 στρέμματα του αγροκτήματος Μυρίνης

          Την κατασκευή νέας οδικής πρόσβασης επί του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 στην περιοχή του Δήμου Καρδίτσας, προκειμένου να εξαλειφθούν δυσκολίες προσβασιμότητας που θα προκύψουν με την ολοκλήρωση της κατασκευής του ζητά ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Κων. Παπαλός με επιστολή του προς την ΕιδικήΥπηρεσία Δημοσίων Εργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του Δημάρχου Καρδίτσας έχει ως εξής:

“Ο υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 αναμένεται να αποτελέσει ένα έργο πνοής για την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας, απ’ όπου και θα διέρχεται ένα σημαντικό τμήμα του. Ειδικότερα, για το Δήμο Καρδίτσας, θα προκύψουν πολλαπλά οφέλη μετά την έναρξη της λειτουργίας του, δεδομένου ότι η περιοχή μας πρόκειται να αναβαθμιστεί σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, με καταλυτικές επιδράσεις στην τοπική οικονομία, την αγροτική ανάπτυξη και τον τουρισμό.

Προκειμένου όμως να καταστεί εφικτή η απόρροια όλων των οφελών για την περιοχή μας, είναι σκόπιμο να εξαλειφθούν ορισμένες δυσλειτουργίες, που θα προκύψουν με την ολοκλήρωση της κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου. Πιο συγκεκριμένα, στο υπό κατασκευή τμήμα, το οποίο διέρχεται ανατολικά της Τοπικής Κοινότητας Μυρίνης και δυτικά της Τοπικής Κοινότητας Γοργοβιτών, ο αυτοκινητόδρομος αποκόπτει την οδική πρόσβαση μεταξύ των δυτικών και ανατολικών αγροτικών εκτάσεων αναδασμού του αγροκτήματος Μυρίνης, καθώς καταργεί σχεδόν όλες τις υφιστάμενες αγροτικές οδούς πρόσβασης των κατοίκων του οικισμού προς τις ιδιοκτησίες τους.

Το πρόβλημα αυτό αφορά μια συνολική έκταση περί των 4.000 στρεμμάτων ίση με το 30% των εκτάσεων της περιοχής αναδασμού του αγροκτήματος Μυρίνης, που αποκόπτονται ουσιαστικά με την διέλευση του αυτοκινητοδρόμου. Μέχρι σήμερα η πρόσβαση στις ιδιοκτησίες γινόταν με την χρήση παράλληλων μεταξύ τους αγροτικών δρόμων, με προσανατολισμό από Δύση προς Ανατολή, οι οποίοι εκτείνονται ανά 200μ σε όλο το μήκος του αγροκτήματος Μυρίνης και οι οποίοι κάλυπταν την ανάγκη άμεσης πρόσβαση των κατοίκων της κοινότητας στις ιδιοκτησίες τους.

Μετά την ολοκλήρωση των έργων, ο μόνος τρόπος μεταφοράς του αγροτικού εξοπλισμού από τους κατοίκους του οικισμού, θα είναι μέσω του δρόμου Μυρίνης – Γοργοβιτών και της παράλληλης αγροτικής οδού με τον ποταμό «Λείψιμο», αναγκάζοντάς τους να διανύουν μια διαδρομή πολλαπλάσια από αυτή που χρησιμοποιούν σήμερα προκειμένου να προσεγγίσουν τα χωράφια τους.

Παράλληλα, η συσσώρευση όλης της κυκλοφορίας διαμέσου μιας μοναδικής πρόσβασης (δρόμος Μυρίνης – Γοργοβιτών) θα δημιουργήσει μετά βεβαιότατος σοβαρά θέματα ασφάλειας, εξαιτίας της ταυτόχρονης χρήσης, τόσο της υφιστάμενης κυκλοφορίας (Ι.Χ., αστικής συγκοινωνίας), όσο και της επιπρόσθετης από τα αγροτικά οχήματα – μηχανήματα της περιοχής, η οποία πριν γινόταν μέσω των αποκομμένων πλέον αγροτικών δρόμων. (Σημ. : Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι πρόκειται για βαριά γεωργικά μηχανήματα, που εκτός από το μεγάλο ύψος τους, χαρακτηρίζονται και για το μεγάλο πλάτος, λόγω του παρελκόμενου γεωργικού εξοπλισμού).

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, καθίσταται σαφές ότι προκειμένου να αντιμετωπιστεί το εν λόγω πρόβλημα, θα ήταν σκόπιμη η πρόβλεψη και κατασκευή μιας επιπλέον πρόσβασης επί του Ε65 στη Χ.Θ. 86+(250-300), η οποία θα συνδέσει οδικά τις αποκομμένες μεταξύ τους εκτάσεις και πιο συγκεκριμένα θα αποκαταστήσει την προσβασιμότητα μεταξύ των βορειοανατολικών εκτάσεων της περιοχής αναδασμού του αγροκτήματος και του οικισμού Μυρίνης. Η μη αποκατάσταση της συνδεσιμότητας των εκτάσεων αυτών, θα αυξήσει δραματικά το κόστος παραγωγής και υφίσταται μεγάλος κίνδυνος εγκατάλειψης των αγροτικών αυτών εκτάσεων, με σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για την τοπική οικονομία.

Σας παρακαλούμε, όπως μεριμνήσετε σχετικά με το αίτημα του Δήμου μας για την κατασκευή νέας οδικής πρόσβασης επί του αυτοκινητοδρόμου Ε-65 στη Χ.Θ. 86+(250-300), στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Μυρίνης. Επί του αιτήματος αυτού, υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου Μυρίνης και ομόφωνη απόφαση της Λαϊκής Συνέλευσης των παραγωγών, που συγκλήθηκε για το θέμα αυτό.

Σας επισημαίνουμε την προσοχή, ότι κατά την διάρκεια της παραπάνω συνέλευσης, καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους της Δημοτικής αρχής, να κατευνάσει τις αντιδράσεις από το σύνολο των παραγωγών, οι οποίοι εξέφρασαν την πρόθεση τους, να προχωρήσουν σε δραστικές ενέργειες, παρεμποδίζοντας την εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου.

Επειδή το θέμα χρήζει της άμεσης προσοχής σας, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

O Δήμαρχος Καρδίτσας

Κωνσταντίνος Παπαλός”