ΑctionAid: Γυναίκες «ορατές» στους δημόσιους προϋπολογισμούς

21/10/2020
image_print

H ActionAid παρουσιάζει το GREAT Budgeting, ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τη σημασία της ένταξης της οπτικής του φύλου στους δημόσιους προϋπολογισμούς.

Πόσο λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των γυναικών στις αποφάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης; Με ποια εργαλεία εντοπίζονται και αξιολογούνται και πώς προϋπολογίζεται η κάλυψή τους από τους αντίστοιχους οργανισμούς (ΟΤΑ);

Το GREAT Budgeting μέσα από κοινές δράσεις μεταξύ πολιτών και εργαζομένων στους Δήμους Αθήνας και Καρδίτσας θα αναλύσει τους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ υπό το πρίσμα του φύλου και θα υποστηρίξει τις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες ώστε να αναπτύξουν με την υποστήριξη διεθνών εμπειρογνωμόνων τις δεξιότητες που θα επιτρέψουν τη χαρτογράφηση, αποτύπωση και κάλυψη των αναγκών αυτών από τις σχετικές νομοθεσίες.

Σκοπός του έργου είναι η ενεργοποίηση των πολιτών μέσα από τις τοπικές πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν στις δύο πόλεις αλλά και η τροφοδότηση των σχετικών εφαρμοστικών εγκυκλίων, γύρω από την ένταξη της οπτικής του φύλου στους δημόσιους προϋπολογισμούς με καλές πρακτικές και προτάσεις.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την ΑctionAid σε συνεργασία με το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας και τους δήμους Αθηναίων και Καρδίτσας και περιλαμβάνει την ενεργοποίηση διαύλων επικοινωνίας ΟΤΑ και πολιτών, τη συνηγορία σε τοπικό επίπεδο για την προώθηση των ιδεών και των προτάσεων των πολιτών αλλά και τη συνεργασία φορέων κοινωνίας των πολιτών για προώθηση των συμμετοχικών διαδικασιών. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής θα επικοινωνηθούν μέσω εργαστηρίων σε 175 εκπροσώπους ΟΤΑ και ΜΚΟ σε 7 περιφέρειες της χώρας.

«Η εισαγωγή της οπτικής του φύλου στους δημόσιους προϋπολογισμούς με συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωσή τους είναι ένα αρκετά φιλόδοξο πρόγραμμα. Ο στόχος μας είναι διττός: αφενός να κάνουμε ορατές τις ανάγκες των γυναικών σε τοπικό επίπεδο και αφετέρου να ασκήσουν πίεση ώστε οι ανάγκες τους να καλυφθούν από τους δημόσιους προϋπολογισμούς, αφού αποκτήσουν τα απαραίτητα εργαλεία και ανοίξουν δίαυλοι επικοινωνίας με την τοπική διακυβέρνηση», δηλώνει ο γενικός διευθυντής της ΑctionAid Γεράσιμος Κουβαράς. Από την πλευρά της η υπεύθυνη εκστρατειών και θεμάτων ισότητας φύλων της ActionAid, Μάττα Σαμίου αναφέρει: «ξεκινάμε αυτό το έργο, με στόχο την αποφυγή μιας ακόμη εν υπνώσει νομοθεσίας που δεν επιτρέπει τον ουσιαστικό εποπτικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην κατάρτιση και παρακολούθηση προϋπολογισμών και την ενεργοποίηση πλαισίου που θα συμβάλει στη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας από 91ης παγκοσμίως στην ανισότητα των φύλων».

Το έργο «Gender Responsive, Accountable and Transparent (GREAT) Budgeting» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την ActionAid.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

www.activecitizensfund.gr

Πληροφορίες αποκλειστικά για ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Γραφικό: Credits: @ ActionAid

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Τύπου, Σίσσυ Γκουρνέλου, Sissy.Gkournelou@actionaid.org, τηλ. 6937161028.