24/04/2020
image_print

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2020 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πλήρωση θέσεων υδρονομέων στο Δήμο Καρδίτσας για την αρδευτική περίοδο έτους 2020 (εισ.: αντιδήμαρχος Δημ. Κουφόπουλος)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση και παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (αρ. μελ. 8/2019) και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σχετικά με έγκριση παρεκκλίσεων για την ανέγερση αγροτικής αποθήκης κατακόρυφου τύπου (SILOS) (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μίσθωση ισόγειου χώρου για χρήση αρχείου εκδοθεισών οικοδομικών αδειών (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης συμβάσεων μίσθωσης των υπ’αριθ. Ι-21 & Ι-22 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος μείωσης μισθώματος του υπ’αριθ. Ι-11 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατάργηση θέσεων κενωθέντων περιπτέρων και αποξήλωση κουβουκλίων (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταχώρηση τιμολογίου που αφορά την οικονομική χρήση 2019 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)


Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη για τον εξής λόγο:

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι: «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».