15/02/2013

4η Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση του ΔΣ στις 21.02.2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00

image_print

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2011 (εισηγητής: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση ΔΣ 7/2013)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Ισολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2011 (εισηγητής: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση ΔΣ 8/2013)