25/10/2022
image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
25/10/2022
Αρ. Πρωτοκόλλου: 25174

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 1ΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Καρδίτσας διακηρύσσει ότι :

την πρώτη (1) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη, θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Καρδίτσας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Εκμίσθωσης Ακινήτων, 1η επαναληπτική φανερή, προφορική & πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση ενός (1) αγροτεμαχίου της κοινότητας Ρούσσου της ΔΕ Καρδίτσας, για πέντε (5) καλλιεργητικές περιόδους, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

από τις 09:30 έως τις 09:45 για το παρακάτω αγροτεμάχιο

A/A

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ

ΑΝ/ΣΜΟΣ ΑΡ. ΤΕΜ.

ΕΚΤΑΣΗ στρμ.

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς μισθώματος ανά στρέμμα

Ποσό εγγυητικής επιστολής

Ρούσσο

ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ

ΕΚΤΟΣ ΑΝ/ΣΜΟΥ

4,00

23,00 €

9,20 €

Το κατώτατο όριο μισθώματος ανά στρέμμα για το προς εκμίσθωση αγροτεμάχιο, φαίνεται στην στήλη (6) του ανωτέρω πίνακα. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους που καθορίστηκαν με την 486/22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, πρέπει να προσκομίσει:α) ως εγγύηση συμμετοχής, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.& Δ., ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, αντίστοιχου ποσού ίσο με το 10% του κατώτατου ετησίου μισθώματος, όπως φαίνεται στην στήλη (7) του πίνακα, β) βεβαίωση μη οφειλής από το δήμο Καρδίτσας γ) υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της εκμίσθωσης και ότι γνωρίζει την κατάσταση του μισθίου, δ) βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, ε) Σε περίπτωση που κάποιος έχει ενεργή ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Καρδίτσας, να είναι ενήμερος στις δόσεις του και επιπλέον να έχει εξοφλήσει τα 3/5 του υπολοίπου της ρυθμιζόμενης οφειλής του, που προέρχεται από μισθώματα ή και αρδευτικά τέλη. Ο εγγυητής πρέπει να προσκομίσει: α) βεβαίωση μη οφειλής από το δήμο Καρδίτσας, κατά τα οριζόμενα και για τον πλειοδότη, β) Ε9 του τελευταίου έτους και γ) υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της εκμίσθωσης.

Πληροφορίες: Στο δημαρχείο στο τμήμα Οικονομικής Επιτροπής τηλ.:2441350782 και τμήμα Εσόδων τηλ:2441350760,764. Αντίγραφο των όρων της εκμίσθωσης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στα δημοτικά κατάστημα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ