26/09/2011

19η Πρόσκληση για συνεδρίαση του ΔΣ στις 26.09.2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

image_print

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του Πρόεδρου της Τοπικής Κοινότητας Σταυρού του Δήμου Καρδίτσας, Καραγιάννη Απόστολου του Στεφάνου.
(Απόφαση ΔΣ 402/2011)