13/11/2012

19η Πρόσκληση για συνεδρίαση του ΔΣ στις 14.11.2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

image_print

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 (Ν. 4093/2012)
(Απόφαση ΔΣ 480/2012)
 

Η συζήτηση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω των σοβαρότατων αρνητικών επιπτώσεων του Ν. 4093/2012 για τη χώρα μας, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το Δήμο Καρδίτσας ειδικότερα.