Αποφάσεις

image_print
Ψήφιση πίστωσης που αφορά καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην Παπαναστασίου Ευαγγελία.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α3ΥΩΕΗ-Ω 23/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 7490 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΡΟ 7038
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α3ΥΟΡΥΕ-Η 23/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1763 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α3ΥΟΡΥΕ-Ρ 23/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1759 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Τροποποίηση όρων δόμησης σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Καρδίτσας στο ΟΤ 603 α της περιοχής Αγ. Νικολάου- Τσιφλικάκι, στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί Νηπιαγωγείο.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΥΩΕΗ-Ρ 23/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 7462 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 48833
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α3ΥΟΡΥΕ-9 23/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1756 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α3ΥΟΡΥΕ-Υ 23/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1754 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
EΞΟΦΛΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΑΙΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α3ΘΟΛΕΒ-0 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 11/22-6-2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΦΟΡΟΥ Φ.Μ.Υ και ΦΟΡΟ ΕΛΕΘΕΥΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α3ΘΟΛΕΒ-Ψ 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 10/22-6-2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α3ΘΟΛΕΒ-2 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 9/22-6-2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για την αποκατάσταση πεζοδρομίου
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α3ΘΟΡΥΕ-Ψ 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1749 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης του ΔΟΠΑΚ .
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΕΗ-Α 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 7407 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 48832
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α3ΘΟΡΥΕ-2 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1745 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ορισμός ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού της ΔΗΚΕΚ,έτους 2010.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΕΗ-4 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 7380 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Έγκριση του προϋπολογισμού του ΔΟΠΑΚ έτους 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΕΗ-Φ 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 7331 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α3ΘΟΡΥΕ-Θ 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1742 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤ 477
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α3ΘΟΡΥΕ-9 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1741 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ \"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ\" ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.558.943,09 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α3ΙΟΡΥΕ-9 21/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1733 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Επί της υπ’ αριθ. 3177/07-04-2011 ένστασης της αναδόχου Κ/ξίας «ΦΩΤΗΣ Μ. ΦΑΛΙΑΓΚΑΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΡΑΣ» κατά της υπ’ αριθ. 2650/23-03-2011 απόφασης του προϊσταμένου της Δ/νσης Έργων και Μελετών περί έκπτωσης της αναδόχου Κ/ξίας του έργου «Κατασκε
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΙΩΕΗ-Χ 21/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 7336 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Έγκριση του προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας οικονομικού έτους 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΙΩΕΗ-Ι 21/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 7332 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α3ΙΟΡΥΕ-2 21/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1735 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
1 6.509 6.510 6.511 6.512 6.513 6.554