Αποφάσεις

image_print
Καθορισμός τιμής μονάδος για τη δημοτική έκταση που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του Χαβαλέ Αθανασίου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΕΗ-Ω 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 5488 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1801
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΘΝΟΡΥΕ-Δ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1366 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Καθορισμός τιμής μονάδος για τη δημοτική έκταση που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της Παπαϊωάννου Βασιλικής.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΕΗ-Ε 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 5487 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Καθορισμός τιμής μονάδος για τη δημοτική έκταση που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του κ. Γερούκη Βασιλείου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΕΗ-Υ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 5486 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΚΒ 9102
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΘΑΟΡΥΕ-Θ 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1362 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΔΑΠ 2
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4ΑΘΑΟΛΕΒ-4 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 331//27-5-2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ ΣΥΡΌΜΕΝΟΥ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΑΔΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΘΑΟΡΥΕ-Λ 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1356 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΔΑΠ1
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4ΑΘΑΟΛΕΒ-Α 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 330/27-5-2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΘΑΟΡΥΕ-Γ 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1355 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΤΕΑΔΥ) ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΕ 8241
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΘΑ469ΗΒΛ-9 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 652 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση κωδικών δεκτικών και χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΕΗ-Α 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 5435 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΕ 8241
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΘΑ469ΗΒΛ-6 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 651 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΘΑΟΡΥΕ-Α 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1358 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΘΑΟΡΥΕ-Ξ 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1357 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕΤΑΤΑΓΕΝΤΩΝ ΚΑΕ 15-6011
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΘΑ469ΗΒΛ-Η 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 649 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΕ 15-6011
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΘΑ469ΗΒΛ-Υ 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 648 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός τιμής μονάδος για τη δημοτική έκταση που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία των Φούρκα Κωνσταντίνου και Φούρκα Μαρίας-Κερασίνας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΕΗ-Υ 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 5432 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΕ 15-6011
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΘΑ469ΗΒΛ-Ο 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 645 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΠΥ/ΥΕΘΑ ΚΑΕ 8231.06
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΘΑ469ΗΒΛ-Τ 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 644 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΕ 8231.07
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΘΑ469ΗΒΛ-Λ 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 643 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.481 6.482 6.483 6.484 6.485 6.511