Αποφάσεις

image_print
Aπόδοση χρημάτων από ξενόγλωσσα βιβλία
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 45ΟΟΟΛΝΟ-1ΥΣ 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 101 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση ποσού από κυλικεία στα αντίστοιχα σχολικά συμβούλια
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 45ΟΟΟΛΝΟ-1ΡΩ 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 100 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Aιτήσεις δευθυντών – διαχειριστών σχολικών συμβουλίων για έκτακτη επιχορήγηση των σχολικών συμβουλίων
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 45ΟΟΟΛΝΟ-Υ5Ε 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 99 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για εκμίσθωση κυλικείου του 3ου Σχολικού Συμβουλίου και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 45ΟΟΟΛΝΟ-5Ν0 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 98 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΟΟΟΡΥΕ-ΗΛΕ 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3357 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για εκμίσθωση κυλικείου του 1ου Σχολικού Συμβουλίου και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 45ΟΟΟΛΝΟ-ΔΛ2 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 97 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καταγγελία σύμβασης εκμίσθωσης κυλικείων του 1ου & του 3ου Σχολικού Συμβουλίου
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 45ΟΟΟΛΝΟ-ΟΨ9 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 96 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αντικατάσταση μέλους Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 45ΟΟΟΛΝΟ-Σ1Χ 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 95 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Μετεστέγαση υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας στο κτίριο του Εσπερινού Γυμνασίου - Λυκ.Τάξξεις
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΟΩΕΗ-8ΤΦ 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15357 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Παραχώρηση μιας αίθουσας του 5ου Δημοτικού Σχολείου στα Εργαστήρια Τέχνης του Δήμου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 45ΟΟΟΛΝΟ-ΨΜΖ 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 94 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΚΒ 9102
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΟΟΟΡΥΕ-ΡΚΖ 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3359 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΓΝΩΜΗ"
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΟΟΟΡΥΕ-ΥΧ9 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3356 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 45ΟΟΟΡΥΝ-29Λ 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 360 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Παράταση σύμβασης μίσθωσης του υπ΄αριθμ. Ι19 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (Μπούτας Ευάγγελος).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΟΩΕΗ-0Κ8 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15340 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση σύμβασης μίσθωσης του Αναψυκτηρίου στο άλσος της Παπαράντζας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΟΩΕΗ-ΘΣΥ 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15341 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ" ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΟΟΟΡΥΕ-628 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3352 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ" ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΟΟΟΡΥΕ-ΗΨΑ 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3351 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 76/2011 " ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΟΙΚΙΑΣ, ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Α ΟΡΟΦΟΥ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΝΑΚΟ ΣΩΤΗΡΙΟ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 45ΟΟΩΕΗ-ΣΒ5 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 76 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 75/2011 " ΠΡΟΣΘΗΚΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΑΡ.ΑΔ 876/85 ΚΑΙ 47/97
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 45ΟΟΩΕΗ-0Α8 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 75 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 74/2011 "ΠΕΝΤΑΟΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΠΙ ΠΙΛΟΤΙΣ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗ.ΘΩ.Κ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 45ΟΟΩΕΗ-ΜΝ8 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 74 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 5.829 5.830 5.831 5.832 5.833 5.944