Αποφάσεις

image_print
Λήψη απόφασης για την απάντηση στην αίτηση του κ. Βλάχου Δημητρίου του Ηλία
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4ΑΜΞΟΡΥΝ-7ΦΩ 19/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 401 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την παρακράτηση υποχρεωτικών εισφορών οικ. Έτους 2011 του Δήμου Φαρκαδόνας.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4ΑΜΞΟΡΥΝ-6ΚΙ 19/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 388 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την παρακράτηση υποχρεωτικών εισφορών οικ. Έτους 2011 των Δήμων μελών του Συνδέσμου Ύδρευσης.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4ΑΜΞΟΡΥΝ-Υ91 19/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 386 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Συνδέσμου να πραγματοποιεί συναλλαγές μέσω ΙΝΤΕRΝΕΤ BANKING με την Εθνική Τράπεζα
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4ΑΜΞΟΡΥΝ-2ΨΠ 19/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 384 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΜΞΟΡΥΕ-9ΛΥ 19/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2508 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΜΚΟΡΥΕ-ΠΑΑ 18/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2504 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΜΚΟΡΥΕ-Γ6Ζ 18/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2503 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΜΚΟΡΥΕ-Ξ91 18/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2502 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΜΚΟΡΥΕ-Ζ2Ρ 18/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2501 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΜΚΟΡΥΕ-ΨΧΑ 18/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2500 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Συνδέσμου Ύδρευσης, για το χρονικό διάστημα από 01-08-2011 έως 31-12-2011
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4ΑΜΚΟΡΥΝ-Ε03 18/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 354 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 409 / 2011 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΤΕΡ & ΑΝΤΛΙΑΣ»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΕΗ-ΞΚΝ 17/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 11582 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 408 2011 (Δ)ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΕΗ-ΩΟΝ 17/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 11581 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 407/ 2011 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΕΗ-ΦΕΖ 17/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 11579 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 406 / 2011 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΕΗ-Ξ2Σ 17/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 11578 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 404 / 2011 (Δ)ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ « ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ TOY ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. »
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΕΗ-ΒΕΙ 17/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 11501 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 341 / 2011 (Δ)ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ » ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΕΗ-Ψ75 17/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 11.500 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 402 / 2011 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΕΗ-43Β 17/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 11499 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 401 / 2011 (Δ)ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ « ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΕΗ-ΘΙ9 17/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 11498 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 400 / 2011 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ « ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ TOY ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. »
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΕΗ-Ρ6Ι 17/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 11497 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 5.555 5.556 5.557 5.558 5.559 5.636