Αποφάσεις

image_print
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΟΠΑΚ 2013
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β42ΑΟΚΟ3-ΚΒ9 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 2061 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΟΠΑΚ 2013
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β42ΑΟΚΟ3-ΡΡΝ 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 2062 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για μισθώματα κτιρίων- τεχνικών έργων ακινήτων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β42ΑΩΕΗ-Μ12 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 26067 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για εισφορά υπέρ Συνδέσμου Ύδρευσης Καρδίτσας Σοφάδων και πέριξ Κοινοτήτων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β42ΑΩΕΗ-ΞΞ5 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 26070 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για τόκους δανείων Εμπορικής Τράπεζας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β42ΑΩΕΗ-1Η6 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 26069 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
«Αποδοχή επιχορήγησης του Δ.Ο.Π.Α.Κ. από το Δήμο Καρδίτσας»
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β42ΑΟΚΟ3-ΨΓ6 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 2082 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για χρεωλύσια δανείου Εμπορικής Τράπεζας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β42ΑΩΕΗ-Ζ5Υ 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 26068 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για τέλη χορήγησης στοιχείων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β42ΑΩΕΗ-ΤΕ2 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 26066 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β42ΑΟΡΥΕ-ΝΛ0 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3479 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης που αφορά «Αμοιβή για την πιστοποίηση και τον έλεγχο καταλληλότητας της Παιδικής Χαράς Παυσιλύπου».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β42ΑΩΕΗ-Χ06 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 26065 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση μεταλλικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Καρδίτσας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β42ΑΩΕΗ-ΗΘΠ 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 26064 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για βελτίωση προσβάσεων πεζών και ποδηλάτων στην πόλη της Καρδίτσας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β42ΑΩΕΗ-ΡΕΨ 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 26063 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Κάμπου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β42ΑΩΕΗ-ΝΑΩ 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 26062 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αποδοχή δωρεάς αδρανών υλικών από την Ανώνυμη Εταιρεία “ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β42ΑΩΕΗ-ΖΥΖ 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 26080 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για κατασκευή αποχέτευσης Τ.Κ Προδρόμου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β432ΩΕΗ-ΚΡΠ 31/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 26061 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την ένταξη του Δήμου Καρδίτσας στις Πράξεις “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π.7 & Α.Π.8”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β432ΩΕΗ-ΓΥΣ 31/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 25980 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β432ΟΛΕΒ-8ΜΔ 31/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 1069/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για προστασία θολωτού τάφου αρχαιολογικού χώρου Τ.Κ Ραχούλας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β432ΩΕΗ-ΘΘ8 31/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 26060 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για Σήμανση και διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Καρδίτσας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β432ΩΕΗ-ΕΦ0 31/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 26058 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για επέκταση ΦΟΠ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β432ΩΕΗ-ΘΡΖ 31/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 26059 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 5.480 5.481 5.482 5.483 5.484 5.831