Αποφάσεις

image_print
Λήψη απόφασης για έγκριση της τήρησης των πρακτικών και των αποφάσεων του Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Κ. και των υπερωριών των υπαλλήλων για το έτος 2012
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 45Ψ0ΟΚΟ3-Ι1Β 30/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 1526 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την προμήθεια υγρού γραμμοχάραξης για τις ανάγκες του Δ.Ο.Π.Α.Κ. για το έτος 2012.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 45Ψ0ΟΚΟ3-ΟΙΜ 30/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 1523 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την προμήθεια απολυμαντικού υλικού για τις ανάγκες του Δ.Ο.Π.Α.Κ. για το έτος 2012.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 45Ψ0ΟΚΟ3-ΡΗ2 30/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 1522 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης) του Δ.Ο.Π.Α.Κ.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 45Ψ0ΟΚΟ3-3ΙΔ 30/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 1521 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Ψ0ΟΡΥΕ-ΥΚΛ 30/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 4330 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 651 / 2011 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ « ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» του Δήμου Καρδίτσας
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Ψ0ΩΕΗ-Ο4Α 30/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 21040 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 650 / 2011 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ « ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΛΟΙΠΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ » του Δήμου Καρδίτσας
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Ψ0ΩΕΗ-ΒΝΘ 30/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 21039 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 649 / 2011 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ « ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ - ΛΕΒΗΤΩΝ » του Δήμου Καρδίτσας
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Ψ0ΩΕΗ-ΙΚΝ 30/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 20978 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Ψ0ΟΡΥΕ-ΨΡΚ 30/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 4328 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΤΕ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 45Ψ0ΟΛΕΒ-0ΘΧ 30/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 1169/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΤΕ ΚΔΑΠ1
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 45Ψ0ΟΛΕΒ-ΩΙΩ 30/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 1168/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΤΕ ΚΔΑΠ4
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 45Ψ0ΟΛΕΒ-8ΒΚ 30/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 1167/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΤΕ ΚΠΝ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 45Ψ0ΟΛΕΒ-ΗΞΒ 30/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 1166/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΤΕ ΚΔΑΠ3 ΓΙΟΛΔΑΣΗ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 45Ψ0ΟΛΕΒ-Ξ1Ι 30/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 1165/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΤΕ ΚΔΑΠ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 45ΨΗΟΛΕΒ-ΕΓΞ 29/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 1164/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΤΕ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 45ΨΗΟΛΕΒ-ΓΙΑ 29/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 1163/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΤΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 45ΨΗΟΛΕΒ-4ΔΗ 29/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 1162/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 45ΨΗΟΛΕΒ-ΑΩ5 29/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 1140/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 45ΨΗΟΛΕΒ-3Ψ4 29/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 1161/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 45ΨΗΟΛΕΒ-ΘΞ0 29/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 1160/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 5.477 5.478 5.479 5.480 5.481 5.649