Αποφάσεις

image_print
Απόσπασμα από το πρακτικό της 6η συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4ΑΓΓΟΡΥΝ-8 15/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 137 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4ΑΓΓΟΡΥΝ-Ω 15/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 140 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4ΑΓΓΟΡΥΝ-Υ 15/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 136 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4ΑΓΓΟΡΥΝ-7 15/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 143 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 15-6273
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΓΓ469ΗΒΛ-2 15/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 435 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση αναθεωρήσεων Χρονοδιαγράμματος, Οργανογράμματος εργοτα-ξίου, Διαγράμματος Απορρο¬φήσεων Πιστώσεων, Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) έργου «Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων» στη θέση
Διεύθυνση Έργων & Μελετών ΑΔΑ: 4ΑΓΓΩΕΗ-4 15/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 2747 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Έγκριση δαπάνης για προμήθεια ειδών υποδοχής και φιλοξενίας
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΓ0ΟΡΥΕ-Δ 14/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 801 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ/2011
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4ΑΓ0ΟΡΥΝ-Ν 14/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 142 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΓ0ΟΡΥΕ-Ψ 14/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 799 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΓ0ΟΡΥΕ-Ε 14/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 797 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 15-6011
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΓ0469ΗΒΛ-Τ 14/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 431 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 15-6021
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΓ0469ΗΒΛ-2 14/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 429 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 15-6011
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΓ0469ΗΒΛ-Ν 14/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 428 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 15-6011
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΓ0469ΗΒΛ-5 14/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 426 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 15-6021
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΓ0469ΗΒΛ-Ω 14/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 424 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΓ0ΟΡΥΕ-5 14/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 791 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για το έτος 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΗΩΕΗ-1 13/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3446 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΓΗΟΡΥΕ-2 13/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 785 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΓΗΟΡΥΕ-5 13/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 784 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΓΗΟΡΥΕ-Υ 13/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 783 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
1 5,408 5,409 5,410 5,411 5,412 5,416