Αποφάσεις

image_print
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α5ΝΟΡΥΕ-ΞΡΦ 02/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2307 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΗ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΟΠΑΚ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α5ΝΟΚΟ3-4ΑΜ 02/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 419 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α5ΝΟΡΥΕ-2ΜΜ 02/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2321 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
'Εγκριση δαπάνης για αποδοχές με ατ'ομων απασχολούμενων με πρόγραμμα Α.Μ.Ε.Α.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α5ΝΟΡΥΕ-ΜΟΕ 02/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2320 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΛΑΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α5ΝΟΡΥΕ-ΑΨ3 02/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2300 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ Α 265
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α5ΝΟΡΥΕ-12Ν 02/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2309 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α5ΜΟΡΥΕ-Ε79 01/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2308 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α5ΜΟΡΥΕ-7ΒΧ 01/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2299 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α5ΜΟΡΥΕ-ΚΨ2 01/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2305 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΤΟ 2011
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α5ΜΟΡΥΕ-ΑΔΘ 01/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2304 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α5ΜΟΡΥΕ-Λ1Θ 01/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2301 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΚ 7434
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α5ΜΟΡΥΕ-Φ7Τ 01/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2298 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α5ΜΟΡΥΕ-ΑΓ6 01/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2302 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εξόφληση λογαριασμού Δ.Ε.Η Θερινός Κινηματογράφος Εκκαθαριστικός
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α5ΜΟΛΕΒ-9ΚΔ 01/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 88/1-8-11 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Εξόφληση λογαριασμού Δ.Ε.Η Τράπεζα Ρουχισμού Έναντι
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α5ΜΟΛΕΒ-Λ4Α 01/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 87/1-8-11 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Εξόφληση λογαριασμού Δ.Ε.Η Τράπεζα Ρουχισμού Έναντι
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α5ΜΟΛΕΒ-Δ3Ψ 01/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 86/1-8-11 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Εξόφληση λογαριασμού Δ.Ε.Η ΚΔΑΠ 2 Εκκαθαριστικός –Αναπαύσεως 30
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α5ΜΟΛΕΒ-1Θ6 01/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 85/1-8-11 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Eξόφληση λογαριασμού Δ.Ε.Η ΚΠΝ Εκκαθαριστικός
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α5ΜΟΛΕΒ-0ΨΨ 01/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 84/1-8-11 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΩΕΗ-ΣΓΗ 29/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10868 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης προς εξόφληση της αριθμ.55/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας (Κόφφας Αναστάσιος).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΩΕΗ-8ΛΚ 29/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10867 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 4,978 4,979 4,980 4,981 4,982 5,051