Αποφάσεις

image_print
Έγκριση δαπάνης για την φύλαξη δικτύων και εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΓΥΟΡΥΕ-2 19/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 830 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Καταχώρηση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του Δήμου Καρδίτσας και ορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο αυτής.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΕΗ-Κ 19/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3642 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2011.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΕΗ-4 19/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3641 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΓΘΟΡΥΕ-Ε 18/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 827 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: 4ΑΓΘΟΡΤ8-Π 18/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 40/18-4-2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ Η/Υ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΓΘΟΡΥΕ-Υ 18/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 821 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: 4ΑΓΘΟΡΤ8-Τ 18/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 39/18-4-2011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΓΘΟΡΥΕ-Ρ 18/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 816 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόσπασμα από το πρακτικό της 6 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4ΑΓΓΟΡΥΝ-Ξ 15/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 138 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για το έτος 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΓΩΕΗ-Υ 15/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3591 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόσπασμα από το πρακτικό της 6η συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4ΑΓΓΟΡΥΝ-8 15/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 137 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4ΑΓΓΟΡΥΝ-Ω 15/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 140 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4ΑΓΓΟΡΥΝ-Υ 15/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 136 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4ΑΓΓΟΡΥΝ-7 15/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 143 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 15-6273
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΓΓ469ΗΒΛ-2 15/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 435 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση αναθεωρήσεων Χρονοδιαγράμματος, Οργανογράμματος εργοτα-ξίου, Διαγράμματος Απορρο¬φήσεων Πιστώσεων, Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) έργου «Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων» στη θέση
Διεύθυνση Έργων & Μελετών ΑΔΑ: 4ΑΓΓΩΕΗ-4 15/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 2747 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Έγκριση δαπάνης για προμήθεια ειδών υποδοχής και φιλοξενίας
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΓ0ΟΡΥΕ-Δ 14/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 801 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ/2011
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4ΑΓ0ΟΡΥΝ-Ν 14/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 142 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΓ0ΟΡΥΕ-Ψ 14/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 799 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΓ0ΟΡΥΕ-Ε 14/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 797 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
1 4,481 4,482 4,483 4,484 4,485 4,490