Αποφάσεις

image_print
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤ 477
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΘΝΟΡΥΕ-1 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1370 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Καθορισμός τιμής μονάδος για τη δημοτική έκταση που προκυρώνεται στην ιδιοκτησία της Καρανίτσα Έλενας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΕΗ-Ξ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 5492 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΘΝΟΡΥΕ-Λ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1369 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ ΚΑΕ 8231.09 ΜΟΝΙΜΩΝ-ΜΕΤΑΤΑΓΕΝΤΩΝ
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΘΝ469ΗΒΛ-Λ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 637 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός τιμής μονάδος για τη δημοτική έκταση που προσκυρώνεται σην ιδιοκτησία του Κρανίτσα Βασιλείου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΕΗ-Α 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 5491 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Καθορισμός τιμής μονάδος για τη δημοτική έκταση που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του Καρνίτσα Δημητρίου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΕΗ-5 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 5490 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Καθορισμός τιμής μονάδος για τη δημοτική έκταση που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία τηςΧαβαλέ Αικατερίνης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΕΗ-Ρ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 5489 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Καθορισμός τιμής μονάδος για τη δημοτική έκταση που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του Χαβαλέ Αθανασίου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΕΗ-Ω 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 5488 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1801
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΘΝΟΡΥΕ-Δ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1366 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Καθορισμός τιμής μονάδος για τη δημοτική έκταση που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της Παπαϊωάννου Βασιλικής.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΕΗ-Ε 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 5487 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Καθορισμός τιμής μονάδος για τη δημοτική έκταση που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του κ. Γερούκη Βασιλείου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΕΗ-Υ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 5486 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΚΒ 9102
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΘΑΟΡΥΕ-Θ 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1362 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΔΑΠ 2
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4ΑΘΑΟΛΕΒ-4 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 331//27-5-2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ ΣΥΡΌΜΕΝΟΥ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΑΔΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΘΑΟΡΥΕ-Λ 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1356 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΔΑΠ1
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4ΑΘΑΟΛΕΒ-Α 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 330/27-5-2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΘΑΟΡΥΕ-Γ 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1355 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΤΕΑΔΥ) ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΕ 8241
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΘΑ469ΗΒΛ-9 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 652 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση κωδικών δεκτικών και χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΕΗ-Α 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 5435 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΕ 8241
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΘΑ469ΗΒΛ-6 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 651 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΘΑΟΡΥΕ-Α 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1358 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
1 4,398 4,399 4,400 4,401 4,402 4,429