Αποφάσεις

image_print
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4ΑΘΓΟΡΥΝ-Θ 17/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 163 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΘΓΟΡΥΕ-3 17/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1195 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 19/2011 ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ Γ\' ΚΑΙ Δ\' ΟΡΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩΕΗ-Μ 17/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 19 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΘΓΟΡΥΕ-Τ 17/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1196 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4ΑΘ0ΟΡΥΝ-Λ 16/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 204 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4ΑΘ0ΟΡΥΝ-4 16/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 203 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4ΑΘ0ΟΡΥΝ-6 16/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 202 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4ΑΘ0ΟΡΥΝ-Υ 16/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 201 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4ΑΘ0ΟΡΥΝ-Ξ 16/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 200 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4ΑΘ0ΟΡΥΝ-Ρ 16/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 199 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4ΑΘ0ΟΡΥΝ-Δ 16/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 198 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4ΑΘ0ΟΡΥΝ-Η 16/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 197 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4ΑΘ0ΟΡΥΝ-Ν 16/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 196 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4ΑΘ0ΟΡΥΝ-9 16/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 195 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4ΑΘ0ΟΡΥΝ-Π 16/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 194 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4ΑΘ0ΟΡΥΝ-Τ 16/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 193 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΘ0ΟΡΥΕ-Ι 16/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1173 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΘ0ΟΡΥΕ-Β 16/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1174 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΑΕ 00-6222 ΠΛΗΡΩΜΗ Ο.Τ.Ε.
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΘ0469ΗΒΛ-Ρ 16/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 579 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΩΝ FLYGT ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΘ0ΟΡΥΕ-2 16/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1175 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
1 3.607 3.608 3.609 3.610 3.611 3.630