Αποφάσεις

Εγκριση ποσού για αγορά γραφικής ύλης
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΛΝΟ-ΜΓΨ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 57 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
«Αποδοχή ποσού και απόδοση στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρδίτσας για την πληρωμή των Σχολικών Τροχονόμων –Κατανομή στα σχολικά συμβούλια »
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΛΝΟ-ΥΔΠ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 56 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο για κατάθεση αγωγής εναντίον οφειλετών προς τις παλιές σχολικές επιτροπές βάσει των πρακτικών αυτών ( ενοικίαση αποθήκης)
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΛΝΟ-ΘΟΧ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 55 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο για κατάθεση αγωγής εναντίον οφειλετών προς τις παλιές σχολικές επιτροπές βάσει των πρακτικών αυτών ( εκμετάλλευση κυλικείου )
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΛΝΟ-Γ1Β 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 54 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
‘Εγκριση δαπάνης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης Πρόγραμμα «Πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία » στον Αξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια βίο
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΛΝΟ-ΗΩ0 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 53 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΛΝΟ-ΨΩΠ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 52 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΛΝΟ-ΑΚΧ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 51 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΝΕΡΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΡΥΕ-ΩΥΝ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2078 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΡΥΕ-Ω15 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2162 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΡΥΕ-ΠΒΙ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2167 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΡΥΕ-ΙΦΠ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2166 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΡΥΕ-ΞΔΞ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2163 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΡΤ8-3ΥΞ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 93/20-7-2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" ΣΤΗΝ ΚΑ ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΡΥΕ-ΡΝΩ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2161 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καρδίτσας στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΕΗ-ΜΤΓ 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10386 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΓΟΡΥΕ-911 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2151 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΓΟΡΥΕ-Δ5Τ 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2154 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 2262
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΓΟΡΥΕ-7Ν4 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2150 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 39079
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΓΟΡΥΕ-Ρ55 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2145 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΩΡΤΟΕΚΣΚΑΦΕΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΓΟΡΥΕ-15Χ 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2148 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 3.423 3.424 3.425 3.426 3.427 3.490