Αποφάσεις

image_print
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Κ.Α.:8132 α) Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων (ΠΟΕ) ύψους 1.000,00 €
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β4ΩΖΟΚΟ3-0ΣΔ 27/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 630 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Κ.Α.:8131 α) Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)ύψους 300,00 €
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β4ΩΖΟΚΟ3-ΚΔΓ 27/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 629 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του πρακτικού της τρίτης συνεδρίασης της επιτροπής διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων ΤΕ 2ο Γυμνάσιο, ΤΕ 4ο Γυμνάσιο, ΤΕ 7ο Γυμνάσιο, ΤΕ 4ο ΓΕΛ, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, Ειδικό Νηπια
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΕΗ-77Γ 27/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 10385 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απολογισμός οικ. έτους 2011 του Συνδέσμου Ύδρευσης.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Β4ΩΖΟΡΥΝ-7Β4 27/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 210 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 212 / 2012 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ « ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ TOY ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ »
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4Ω8ΩΕΗ-ΑΨΓ 26/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 10237 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 211 / 2012 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ « ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ TOY ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ »
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4Ω8ΩΕΗ-ΟΔ3 26/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 10071 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα για την παραχώρηση της μικρής πισίνας για τη λειτουργία τμήματος αεροβικής γυμναστικής.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β4Ω8ΟΚΟ3-06Ζ 26/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 660 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την είσπραξη εισιτηρίου στο κολυμβητήριο, στην Πινακοθήκη και στο Λαογραφικό Μουσείο του Δ.Ο.Π.Α.Κ. για το έτος 2012.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β4Ω8ΟΚΟ3-49Γ 26/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 657 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER SAMSUNG ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4Ω8ΟΡΥΕ-ΛΛΦ 26/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 1363 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΡΟ 7038
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4Ω8ΟΡΥΕ-2ΕΤ 26/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 1362 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β4Ω8ΟΛΕΒ-ΠΩΦ 26/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 761/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΗΣ GAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗς ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4Ω8ΟΡΥΕ-ΘΛΙ 26/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 1361 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4Ω8ΟΡΥΕ-Α4Χ 26/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 1337 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: Β4Ω8ΟΡΤ8-ΟΩΓ 26/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 90/25-4-2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 39079
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4Ω8ΟΡΥΕ-ΘΛΘ 26/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 1353 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: Β4Ω8ΟΡΤ8-9ΣΒ 26/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 84/11-4-2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 48832
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4Ω8ΟΡΥΕ-ΙΔΥ 26/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 1348 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: Β4Ω8ΟΡΤ8-3Ο9 26/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 83/9-4-2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β4Ω8ΟΛΕΒ-83Ζ 26/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 1289/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β4Ω8ΟΛΕΒ-ΕΡΩ 26/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 1288/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 3.423 3.424 3.425 3.426 3.427 3.676