Αποφάσεις

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΟΠΟΡΥΕ-6ΣΗ 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3341 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης με τίτλο “Μισθώματα υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν με το ν. 3852/2010”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΠΩΕΗ-7ΚΔ 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15136 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής προχείρου διαγωνισμού για την Προμήθεια « ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ »
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΠΩΕΗ-7Η9 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15149 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης με τίτλο “Απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές για μισθώματα κτιρίων”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΠΩΕΗ-ΜΒ1 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15134 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης που αφορά μισθώματα δημοτικών πάρκιγκ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΠΩΕΗ-ΦΥΔ 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15134 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης που αφορά καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην Βελεσιώτου Καικιλία.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΠΩΕΗ-ΨΛΣ 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15133 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης που αφορά επιστροφή ποσού στην Ο.Ε ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ από παράβολο άδειας μουσικών οργάνων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΠΩΕΗ-4ΔΣ 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15131 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης που αφορά επιστροφή ποσού στον αλλοδαπό ISUFI BRULINDA.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΠΩΕΗ-8ΚΕ 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15130 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 15-6643
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 45ΟΠΟΚΟ3-Ρ18 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 201 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης που αφορά επιστροφή ποσού στην αλλοδαπή MBRAKULLI NETRILA.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΠΩΕΗ-Λ7Ν 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15129 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση του έργου ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΣΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΜΟΥ¨.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΠΩΕΗ-ΟΕΟ 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15161 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης που αφορά επιστροφή ποσού στον αλλοδαπό DAUTAJ FATJON.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΠΩΕΗ-Φ7Ο 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15128 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπανης για τη δημοσίευση περιληπτικήε διακήρυξης για την προμήθεια αδρανών λατομικών υλικών στην εφημερίδα "ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ"
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΟΠΟΡΥΕ-1ΡΞ 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3340 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ” και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΠΩΕΗ-Η11 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15160 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης που αφορά επιστροφή ποσού στον αλλοδαπό FISHEKU ARDIT.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΠΩΕΗ-ΡΓΔ 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15127 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης που αφορά επιστροφή ποσού στον αλλοδαπό GJELI GJERGJI.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΠΩΕΗ-ΨΜ0 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15126 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ” και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΠΩΕΗ-ΗΝΙ 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15159 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης που αφορά επιστροφή ποσού στον αλλοδαπό THIKA URAN.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΠΩΕΗ-Ο6Υ 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15125 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης που αφορά επιστροφή ποσού στον αλλοδαπό TOCKA REZERTA.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΠΩΕΗ-4ΨΡ 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15123 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση μελέτης και απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας καθαρισμού των δημοτικών κτιρίων στις δημοτικές ενότητες
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 45ΟΠΩΕΗ-ΜΨΝ 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15107 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
1 3.377 3.378 3.379 3.380 3.381 3.490