Αποφάσεις

Ψήφιση πίστωσης που αφορά καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας επικειμένων (Σφέικος Ναπολέων).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩΕΗ-ΨΞΨ 07/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 9173 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΒΟΡΥΕ-ΦΜΗ 07/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1937 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης που αφορά καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Ντανοβασίλης Κων/νος).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩΕΗ-4Δ8 07/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 9172 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο: Αναπλάσεις στα Τ.Δ. του Δήμου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩΕΗ-ΟΓ6 07/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 9171 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ” και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩΕΗ-15Υ 07/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 9169 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΒΟΡΥΕ-0ΣΔ 07/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1949 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩΕΗ-Λ0Φ 07/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 9183 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΒΟΡΥΕ-ΘΣΒ 07/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1947 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ Α 265
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΒΟΡΥΕ-ΤΘΠ 07/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1946 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ Α 265
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΒΟΡΥΕ-ΞΔΖ 07/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1945 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΏΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΛΑΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΒΟΡΥΕ-ΚΟΙ 07/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1944 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για εργασίες συντήρησης γεφυροπλάστιγγας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩΕΗ-ΠΜ1 07/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 9159 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για εργασίες καθαρισμού πηγών υδρομάστευσης και δεξαμενών.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩΕΗ-ΛΒΙ 07/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 9160 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρομοτέρ και αντλιών.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩΕΗ-ΤΝΡ 07/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 9161 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και ανταλλακτικών μηχανημάτων για το έτος 2011.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ4ΩΕΗ-1ΦΞ 06/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 8895 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣ4ΟΡΥΕ-ΕΨΧ 06/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1938 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HP 12A LASERJET TONER Q2612A HP 1060
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣ4ΟΡΥΕ-ΡΗΨ 06/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1936 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4ΑΣ4ΟΡΥΝ-11Ζ 06/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 309 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4ΑΣ4ΟΡΥΝ-ΡΔΩ 06/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 315 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Παράταση εκμίσθωσης του ακινήτου ( καταστήματος κυλικείου) στο ισόγειο του Διοικητηρίου της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣ4ΩΕΗ-ΡΓΩ 06/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 9077 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
1 3.377 3.378 3.379 3.380 3.381 3.433