Αποφάσεις

image_print
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΟΛΕΒ-ΙΦΟ 04/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 1244/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση 593/2011 Δημάρχου Καρδίτσας παραχώρησης των κλειστών Γυμναστηρίων του 2ου Γυμνασίου & 4ου Γυμνασίου Καρδίτσας για πραγματοποίηση των αθλητικών προγραμμάτων τους συγκεκριμένες μέρες και απογευματινές ώρες για το σχολικό έτος 2011-2012
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΕΗ-ΚΑΟ 04/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 139 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 592/2011 Δημάρχου Καρδίτσας παραχώρησης των κλειστών γυμναστηρίων του 2ου Γυμνασίου και 4ου Γυμνασίου Καρδίτσας στον Σύλλογο Α.Σ.Ολυμπιακός για την πραγματοποίηση αθλητικών προγραμμάτων τους συγκεκριμένες μέρες και απογευματινές ώρες για το σχολικ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΕΗ-Α6Ξ 04/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 138 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση Δημάρχου Καρδίτσας για παραχώρηση εγκαταστάσεων του 5ου Δημοτικού καρδίτσας για τη δημιουργία τμήματος θεάτρου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΕΗ-ΦΣΒ 04/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 137 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΟΡΥΕ-ΕΥ5 04/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 30 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ2250 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΟΝΗΟΛΕΒ-ΚΙΦ 03/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 1243/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ2249 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΟΝΗΟΛΕΒ-ΖΧΟ 03/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 1242/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΟΝΗΟΛΕΒ-ΟΗΒ 03/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 1241/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Επαναληπτική διακήρυξη εκμίσθωσης αγροτεμαχίων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΟΝΗΩΕΗ-Λ6Κ 03/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 133 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΤΗΡΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΟΝΗΟΡΥΕ-ΒΓΓ 03/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 25 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 612 / 2011 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ » ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝΗΩΕΗ-ΟΞ0 03/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 19672 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των ενοικίων των γραφείων του Δ.Ο.Π.Α.Κ. για το έτος 2012.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΟΝΗΟΚΟ3-ΩΝ4 03/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 1528 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης και απόδοση λογαριασμού της πάγιας προκαταβολής από τους υπόλογους Προέδρους.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΟΝΗΩΕΗ-ΨΓΟ 03/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 21170 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 48833
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΟΝΗΟΡΥΕ-ΘΤΟ 03/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 19 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2012
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΟΝΗΟΡΥΕ-ΡΛΟ 03/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 13 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΔΑΠ2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΟΝΗΟΛΕΒ-Μ5Δ 03/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 1147/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΤΕ ΚΠΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΟΝΗΟΛΕΒ-Α2Π 03/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 1166/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΥΑΚ ΚΔΑΠ1
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΟΝΗΟΛΕΒ-ΓΨ7 03/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 1170/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΟΝΗΟΡΥΕ-ΞΗ1 03/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 14 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΟΝΗΟΡΥΕ-ΦΨΩ 03/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 12 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 3.371 3.372 3.373 3.374 3.375 3.545