Αποφάσεις

Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων μηχανοργάνωσης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΕΩΕΗ-604 20/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15975 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ Διεξαγωγής προχείρου διαγωνισμού για την Προμήθεια « ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ »
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Ο9ΩΕΗ-8Ρ8 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15983 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΚ 2440
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Ο9ΟΡΥΕ-ΘΟΗ 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3350 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής μηχανογραφικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45Ο9ΩΕΗ-Χ8Ρ 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15934 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής μηχανογραφικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45Ο9ΩΕΗ-ΗΩΖ 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15935 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης ποσού 120.034,76 € που αφορά μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45Ο9ΩΕΗ-ΕΤ5 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15929 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης που αφορά καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του υπαλλήλου Χρυσικού Χρήστου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45Ο9ΩΕΗ-9ΓΑ 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15933 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας ανάθεση του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ” και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45Ο9ΩΕΗ-ΦΧΞ 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15932 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας ανάθεση του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ” και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45Ο9ΩΕΗ-Ψ2Ι 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15931 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Κ.ΤΣΙΝΤΖΟΥ ΝΙΚΟΥ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45Ο9ΩΕΗ-5ΙΜ 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15928 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΛΕΚΗ ΘΩΜΑ (ΑΠΑΛΛΑΗΓ Η ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ 50% ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45Ο9ΩΕΗ-9ΩΒ 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15927 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΊ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΜΠΙΡΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45Ο9ΩΕΗ-ΨΡΝ 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15926 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΗ 8671( ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΑΟΥΛΑΣ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ Κ.Α.)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Ο9ΟΡΥΕ-5Ρ0 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3458 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού του υποέργου ΙΙ του έργου «Συντήρηση Προστασία, Προβολή Συλλογής Γιολδάση»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Ο9ΩΕΗ-Ω68 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15292 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση απολογιστικών στοιχείων του μηνός Σεπτεμβρίου 2011.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45Ο9ΩΕΗ-73Δ 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15891 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για το υποέργο Ι του έργου: «Συντήρηση Προστασία, Προβολή Συλλογής Γιολδάση»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Ο9ΩΕΗ-Λ0Ψ 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15284 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση απολογιστικών στοιχείων του μηνός Αυγούστου 2011.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45Ο9ΩΕΗ-ΧΘ8 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15890 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση απολογιστικών στοιχείων του μηνός Ιουλίου 2011.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45Ο9ΩΕΗ-ΠΙ5 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15889 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45Ο9ΩΕΗ-ΟΓ3 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15884 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης που αφορά αμοιβή ορκωτών ελεγκτών -λογιστών της εκκαθάρισης των Δημοτικών Επιχειρήσεων του πρώην Δήμου Ιτάμου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΨΩΕΗ-ΦΡΨ 17/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15833 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 3.371 3.372 3.373 3.374 3.375 3.490