προς επαναλειτουργία ο δημοτικός ξενώνας μητρόπολης

01/04/2014
image_print

Δημοπρατήθηκε στις 28/3 και ο εκμισθωτής θα αναλάβει εξ' ολοκλήρου της δαπάνες ανακαίνισης και ανακατασκευής του, καθώς και την κατασκευή νέου κτηρίου- αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, τουλάχιστον 400 τ.μ.,

Πόλο έλξης και μοχλό τουριστικής ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή, αναμένεται να αποτελέσει ξανά ο Δημοτικός Ξενώνας Μητρόπολης, που τα τελευταία χρόνια παρέμενε κλειστός .

Την Παρασκευή 28/3 στο Δημαρχείο πραγματοποιήθηκε η δημοπράτησή του  με βάση τους όρους διακήρυξης που ενέκρινε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και αναδείχθηκε ο εκμισθωτής που θα αναλάβει τη διαχείρισή του για 20 χρόνια με δικαίωμα 5ετούς παράτασης. Το μηνιαίο μίσθωμα που θα καταβάλει ο εκμισθωτής είναι 1.100 €.

Είχαν προηγηθεί τέσσερις άγονες δημοπρατήσεις του ξενώνα εντός του 2013.  Τον Απρίλιο του 2013 ο ξενώνας δημοπρατήθηκε με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 9.613,84€, χωρίς να βρεθεί εκμισθωτής στην πρώτη και την επαναληπτική δημοπρασία.

Το τίμημα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας μειώθηκε στα 2.500 € χωρίς όμως να υπάρξει ενδιαφερόμενος και στη νέα δημοπρασία που έγινε στις 20/9/2013 και επαναλήφθηκε στις 27/09/2013.

Η τελευταία δημοπράτηση έγινε με βάση το άρθρο 192 παράγραφος 8 του νόμου 3463/06 σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών ακινήτων με μειωμένο μίσθωμα για χρονικό διάστημα μέχρι 25 έτη, υπό τον όρο οτι ο μισθωτής θα αναλάβει το σύνολο ή μέρος της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί σε τυχόν πρόσθετες επενδύσεις.

Οι υποχρεώσεις του ενοικιαστή

Ο μισθωτής του ξενώνα Μητρόπολης θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις κατωτέρω δαπάνες ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί στις παρακάτω πρόσθετες παροχές, που θα παραμείνουν σε κάθε περίπτωση σε όφελος του μισθίου, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης του μισθωτή:

  1. Αντικατάσταση κουφωμάτων με σύγχρονα ενεργειακά κουφώματα.
  2. Αντικατάσταση στέγης .
  3. Ελαιοχρωματισμοί σε όλους τους χώρους, εσωτερικά και εξωτερικά.
  4. Αντικατάσταση επίπλων.
  5. Εξοπλισμός κουζίνας και δωματίων (αντικατάσταση ειδών υγιεινής, κρεβατιών, κλινοσκεπασμάτων, ψυγείων, τηλεοράσεων και λοιπόν ηλεκτρικών συσκευών, ενεργειακής κατηγορίας Α ́).
  6. Διάφορες τεχνικές εργασίες.
  7. Διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων και εξωραϊσμός και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
  8. Εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος κτηρίου με επεμβάσεις που θα εξασφαλίσουν την αναβάθμισή του, σε κατηγορία ξενοδοχειακής μονάδας τουλάχιστον 3 αστέρων, γεγονός που θα δώσει τη δυνατότητα ένταξης στο νέο Αναπτυξιακό νόμο.
  9. Νομιμοποίηση, ή τακτοποίηση, ή άρση των τυχόν αυθαιρεσιών που υφίστανται στο κτήριο και γενικότερα στο μίσθιο, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου .
  10. Κατασκευή νέου κτηρίου- αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, τουλάχιστον 400,00 τ.μ., εντός της πρώτης πενταετίας της μισθωτικής περιόδου. Αυτή η κατασκευή θα γίνει με μελέτη που θα εκπονηθεί από το μισθωτή, κατόπιν έκδοσης σχετικής άδειας με δαπάνη του ιδίου, σε συνεργασία πάντα με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, καθώς και της σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου και αναμένεται να είναι μια επένδυση εκατοντάδων χιλιάδων €.

Ο εκμισθωτής υποχρεούται επίσης να διατηρεί τον ξενώνα σε καλή κατάσταση, να τον λειτουργεί σε καθημερινή βάση και να ασφαλίσει το ακίνητο.

Να σημειωθεί οτι το διάστημα που ο ξενώνας παρέμενε κλειστός ο Δήμος επιβαρυνόταν με δαπάνες φύλαξης του κτηρίου, ενώ δεν εισέπρατε δημοτικά τέλη και ΤΑΠ. Με την εκμίσθωσή του οι δαπάνες θα επιβαρύνουν εξ' ολοκλήρου τον ανάδοχο.