Προϋπολογισμοί – Απολογισμοί – Ισολογισμοί

Οικονομικό Έτος 2018

Μηνιαία Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Έτους 2018

Οικονομικό Έτος 2017

Μηνιαία Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Έτους 2017

Οικονομικό Έτος 2016

Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2016

Οικονομικό Έτος 2015

Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Έτους 2015

Οικονομικό Έτος 2014

Οικονομικό Έτος 2013

Οικονομικό Έτος 2012

Οικονομικό Έτος 2011