13η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 16.12.2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής και παράτασης ωραρίου λειτουργίας “Καφέ- Ψητοπωλείο” του Κουτσιώνη Δημητρίου του Κων/νου στην Τοπική Κοινότητα Αρτεσιανού.(εισ.: κ. Σερμεντζέλη)
(Απόφαση ΕΠΖ 167/2011)

2.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με εξέταση αίτησης τροποποίησης στα ΟΤ 827 και 828 της επέκτασης Φαναρίου (Δημήτριος Κωνσταντάκος) (εισ.:κ. Ανυφαντής).
(Απόφαση ΕΠΖ 168/2011)

3.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Παπαγιάννη Γεώργιου για επιδιόρθωση των πλακιδίων επί της οδού Κωστή Παλαμά, αριθμός 23, με ίδια έξοδα.(εισ.:κ.Ζάχου)
(Απόφαση ΕΠΖ 169/2011)

4.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Παρεδράκου Χρήστου.(εισ.:κ. Κόγια)
(Απόφαση ΕΠΖ 170/2011)

5.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με εξέταση αίτησης κατοίκων του οικισμού Πανοράματος Πορτίτσας για τοποθέτηση κυρτών καθρεπτών.(εισ.:κ. Κόγια)
(Απόφαση ΕΠΖ 171/2011)

6.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά τον καθορισμό του αριθμού των αδειών πωλητών και των αντίστοιχων επιτρεπόμενων θέσεων στις εμποροπανηγύρεις που γίνονται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών σε δημοτικούς χώρους.(εισ.:κ. Τζέλλου)
(Απόφαση ΕΠΖ 172/2011)

7.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά τον καθορισμό του αριθμού των αδειών πωλητών και των αντίστοιχων θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.(εισ.:κ. Τζέλλου)
(Απόφαση ΕΠΖ 173/2011)

8.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά τον καθορισμό θέσεων στάσιμων καντινών σε ιδιωτικό χώρο στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Καρδίτσας.(εισ.:κ. Τζέλλου)
(Απόφαση ΕΠΖ 174/2011)

9.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αίτηση κατά προτεραιότητα ένταξης στο σχέδιο πόλης περιλαμβανομένης της ιδιοκτησίας στην εκπονούμενη μελέτη του θύλακα Αγίου Νικολάου αντί στην προς ανάθεση μελέτη του Υπολοίπου Αγίου Νικολάου.(εισ.:κ. Κουτσάφτης)
(Απόφαση ΕΠΖ 175/2011)

10.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αντιμετάθεση τμήματος κοινοχρήστου χώρου και ιδιοκτησίας στα ΟΤ 749-751 της επέκτασης Αγ. Νικολάου.(εισ.:κ. Κουτσάφτης)
(Απόφαση ΕΠΖ 176/2011)

11.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδος λόγω μη αφαίρεσης εισφοράς σε γη (Μανταλάρας Δημήτριος).(εισ.:κ. Ζαρακότας)
(Απόφαση ΕΠΖ 177/2011)

12.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδος λόγω μη αφαίρεσης εισφοράς σε γη (Ασημακοπούλου Βασιλική).(εισ.:κ. Ζαρακότας)
(Απόφαση ΕΠΖ 178/2011)

13.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Κολοκύθα Ελπινίκη).(εισ.:κ. Ζαρακότας)
(Απόφαση ΕΠΖ 179/2011)


 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
(Απόφαση ΕΠΖ 165/2011)

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Κόγια Φίλιππου για επιδιόρθωση πλακιδίων έμπροσθεν του καταστήματός του, επί της οδού Χαρίτου 6 και Σκουφά, με ίδια έξοδα.
(Απόφαση ΕΠΖ 166/2011)