Διεύθυνση Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Αρμοδιότητες Η Διεύθυνση των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών είναι αρμόδια για την εφαρμογή του προγράμματος που υλοποιείται στα τμήματα των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και τις απόψεις της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας, σε συνεργασία με τους παιδαγωγούς των Σταθμών και γενικότερα για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων που προΐσταται. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Διεύθυνση Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.