9η πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της επιτροπής ποιότητας ζωής στις 27/8/2013 ημέρα τρίτη και ώρα 10:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής  “Καφενείο- Οβελιστήριο” του Γιαννόπουλου Κων/νου του Βασιλείου στην Τοπική Κοινότητα Καλλιφωνίου.(εισ.:κ. Αθανασίου)
(Απόφαση ΕΠΖ 105/2013)

2.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2012, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.(εισ.:κ. Κωτούλας)
(Απόφαση ΕΠΖ 106/2013)

3.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην αλλαγή είδους πώλησης σε θέση άσκησης στάσιμου εμπορίου από αναξιοπαθούντες. (εισ.:κ. Τζέλλου Ναταλία)
(Απόφαση ΕΠΖ 108/2013)

4.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στον καθορισμό δύο (2) θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από παραγωγούς.(εισ. κ. Τζέλλου Ναταλία)
(Απόφαση ΕΠΖ 109/2013)

5.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στη μεταφορά θέσης άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από αναξιοπαθούντες. (εισ. κ. Τζέλλου Ναταλία)
(Απόφαση ΕΠΖ 110/2013)

6.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στον καθορισμό δύο (2) θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από παραγωγούς και καντίνες. (εισ. κ. Τζέλλου Ναταλία)
(Απόφαση ΕΠΖ 107/2013)

7.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην μετατόπιση τεσσάρων (4) θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από το εσωτερικό του προαύλιου χώρου του δημοτικού σχολείου Δαφνοσπηλιάς, έξω από την είσοδο αυτού δεξιά και αριστερά της εισόδου (τροποποίηση της αριθμ. 631/2011 απόφασης Δ.Σ., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 323/2012 απόφαση Δ.Σ.) (εισ. κ. Τζέλλου Ναταλία)
(Απόφαση ΕΠΖ 111/2013)

8.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με πρόταση τροποποίησης στο ΟΤ 15 μετά από αίτηση του ιδρύματος Αλλαμανή (εισ.:κ. Χατζής)
(Απόφαση ΕΠΖ 112/2013)

9.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο ΟΤ 712 λόγω άρσης απαλλοτρίωσης (Κουμαδίτης Θωμάς κλπ.) (εισ.:κ. Χατζής)
(Απόφαση ΕΠΖ 113/2013)

10.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με έγκριση προκαταρκτικής διορθωτικής πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη κλπ.) (εισ. κ.: Αναστασίου)
(Απόφαση ΕΠΖ 114/2013)

11.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην δέσμευση μιας θέσης στάθμευσης επί της οδού Μυρμιδόνων μετά από αίτηση του Θεραπευτηρίου Νικολάου Α.Ε.- Ιδιωτικό Μαιευτήριο Καρδίτσας. (εισ.:κ. Ζησοπούλου)
(Απόφαση ΕΠΖ 115/2013)

12.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην τοποθέτηση κατακόρυφης ρυθμιστικής σήμανσης στη διασταύρωση των οδών Αγράφων και Θεσσαλιώτιδος μετά από αίτηση της κας Χατζή Σοφίας. (εισ.:κ. Ζησοπούλου)
(Απόφαση ΕΠΖ 116/2013)

13.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στο ημιμόνιμο φράξιμο διέλευσης αυτοκινήτων Βόρειας και Νότιας εισόδου Πλατείας Δημοτικής Αγοράς.(εισ.:κ. Ζησοπούλου)
(Απόφαση ΕΠΖ 117/2013)

14.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήσεις δημοτών για κοπή δέντρων (εισ.:κ. Σπυροπούλου)
(Απόφαση ΕΠΖ 118/2013)