4η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 13.04.2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την τροποποίηση όρων δόμησης σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Καρδίτσας στο ΟΤ 603α της περιοχής Αγ. Νικόλαος- Τσιφλικάκι, στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί νηπιαγωγείο. (εισ.:κ. Παρθένη)
(Απόφαση ΕΠΖ 52/2011)

2.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με εξέταση ένστασης του Αθανασίου Γαλούση κατά της υπ’αριθμ. 239/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.(εισ.:κ.Κουτσάφτης)
(Απόφαση ΕΠΖ 53/2011)

3.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με λήψη κανονιστικής απόφασης που αφορά την προσθήκη δύο (2) στάσεων του Αστικού ΚΤΕΛ Καρδίτσας στην Τοπική Κοινότητα Καλλιφωνίου. (εισ.:κ. Κόγια)
(Απόφαση ΕΠΖ 54/2011)

4.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με λήψη κανονιστικής απόφασης επί της αίτησης της κας Θέου Αλεξάνδρας για δέσμευση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Καραϊσκάκη 22.(εισ.:κ. Κόγια)
(Απόφαση ΕΠΖ 55/2011)

5.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με λήψη κανονιστικής απόφασης επί της αίτησης του κου Ντερζή Ευάγγελου για την τοποθέτηση οδοσήμανσης επί της διασταύρωσης Αριστοτέλους με Αγράφων.(εισ.:κ. Κόγια)
(Απόφαση ΕΠΖ 56/2011)

6.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με λήψη κανονιστικής απόφασης επί της αίτησης του κου Παπαβασιλείου Ευάγγελου για έκδοση άδειας τοποθέτησης προστατευτικών μεταλλικών στύλων στο πεζοδρόμιο της οδού Θεσσαλιώτιδος. (εισ.:κ. Κόγια)
(Απόφαση ΕΠΖ 57/2011)

7.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με λήψη κανονιστικής απόφασης επί της αίτησης της κας Φίνου Αγλαΐας-Αικατερίνης για έκδοση άδειας επανατοποθέτησης μπαρών ασφαλείας στο πεζοδρόμιο της οδού Αζά, λόγω λειτουργίας φροντιστηρίου.(εισ.:κ. Κόγια)
(Απόφαση ΕΠΖ 58/2011)

8.Εισήγηση σχετικά με αίτηση του κ. Ζευγαρά Δημητρίου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον πεζόδρομο Σμύρνης.
(Απόφαση ΕΠΖ 59/2011)

9.Εισήγηση σχετικά με αίτηση του κ. Δελλή Ιωάννη για επαναπροσδιορισμό τραπεζοκαθισμάτων στους εξωτερικούς χώρους του καταστήματός του που βρίσκεται στην οδό Καραϊσκάκη 12 κ' Β. Μεταξά.
(Απόφαση ΕΠΖ 60/2011)

10.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με καταβολή αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας (Σφέικος Ναπολέων). (εισ.: κ. Ζαρακότας)
(Απόφαση ΕΠΖ 61/2011)

11.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Ντανοβασίλης Βασίλειος). (εισ.: κ. Ζαρακότας)
(Απόφαση ΕΠΖ 62/2011)

12.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Ντανοβασίλης Κωνσταντίνος). (εισ.:κ. Ζαρακότας)
(Απόφαση ΕΠΖ 63/2011)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όποιος από τα τακτικά μέλη αδυνατεί να παρευρεθεί στη συνεδρίαση, παρακαλείται να ενημερώσει έγκαιρα τον αναπληρωτή του.


 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
(Απόφαση ΕΠΖ 47/2011)

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος “Καφέ- Ψητοπωλείο” στην Ρήτα Ελευθερία του Αποστόλου στην Τοπική Κοινότητα Ξινονερίου.
(Απόφαση ΕΠΖ 48/2011)

2.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με δωρεάν παραχώρηση στη ΔΕΗ τμήματος Δημοτικής Έκτασης προς χρήση για εγκατάσταση Υ/Σ στον κοινόχρηστο χώρο στο ΟΤ 836 (Περιοχή Φαναρίου).
(Απόφαση ΕΠΖ 49/2011)

3.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Γιαβάζη Ιγνάτιου για τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου με ίδια έξοδα, σε σημείο της πλατείας Παυσιλύπου(έναντι πιτσαρίας IL GUSTO).
(Απόφαση ΕΠΖ 50/2011)

4.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Κοτλίτσα Απόστολου για τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου με ίδια έξοδα, σε σημείο της πλατείας Παυσιλύπου(έναντι πιτσαρίας ΚΑΠΡΙΤΣΙΟΖΑ).
(Απόφαση ΕΠΖ 51/2011)