23η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 04-09-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της  ενστάσεως κατά του Νέου Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας» και έγκριση του Νέου Πρακτικού ΙΙ .
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 401/2012)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ενστάσεων κατά του πρακτικού ΙΙ για την ανάθεση της μελέτης «ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Μητρόπολης».
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 402/2012)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ενστάσεων κατά του πρακτικού ΙΙ για την ανάθεση της μελέτης «ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Κάμπου».
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 403/2012)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση κατασκευής του έργου: Συντήρηση δασικών δρόμων Δ.Ε. Καλλιφωνίου και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 404/2012)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση κατασκευής του έργου: Συντήρηση δασικών δρόμων Δ.Ε. Ιτάμου  και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 405/2012)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση κατασκευής του έργου: Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας περιοχής Μαύρικα Δ.Ε. Καρδίτσας  και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 406/2012)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συμβιβαστικής και εξώδικης επίλυσης διαφοράς μεταξύ Δήμου Καρδίτσας και Δημ. Παλαπέλα.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 407/2012)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση σύνταξης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “ΑΜΜΟΛΗΨΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ”  και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 408/2012)  

 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την επισκευή  συστήματος ζύγισης – κερματοδέκτη της γεφυροπλάστιγγας Τ.Κ. Δαφνοσπηλιάς.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 409/2012)
 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων  εκτός ημερήσιας διάταξης.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 397/2012)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 398/2012)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για τη μετακίνηση Δημοτικών Συμβούλων στην Αθήνα για το συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 399/2012)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: συντήρηση δασικών δρόμων Δ.Ε. Μητρόπολης.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 400/2012)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όποιος από τα τακτικά μέλη αδυνατεί να παρευρεθεί στη συνεδρίαση, παρακαλείται να ενημερώσει έγκαιρα τον αναπληρωτή του.