17η συνεδρίαση ΔΣ – Τρίτη 21 Ιουλίου 2015 – ώρα 7.00 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2015 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
(Απόφαση Δ.Σ. 362/2015)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Β' τριμήνου 2015 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
(Απόφαση Δ.Σ. 363/2015)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή κυριότητας οικοπέδου και κτιρίου, όπου στεγάζονταν ο Αστυνομικός Σταθμός Μητρόπολης, λόγω κατάργησής του (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 364/2015)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
(Απόφαση Δ.Σ. 365/2015)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από καταστήματα και περίπτερα για τοποθέτηση παιχνιδιών και παιχνιδομηχανών (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ψημμένος)
(Απόφαση Δ.Σ. 366/2015)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή σύμφωνης γνώμης  επί του αιτήματος χρήσης γης του πρώην Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων (Σταθμός Επιβητόρων – Ιπποφορβείο) για κοινωφελείς σκοπούς (εισ.: Β. Ανυφαντής)
(Απόφαση Δ.Σ. 367/2015)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου “Υδροληψίες από ποτάμια και τεχνητούς συλλεκτήρες για την άρδευση εκτάσεων στις Δ.Ε Καρδίτσας και Μητρόπολης του Δήμου Καρδίτσας της Π.Ε Καρδίτσας” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 368/2015)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου “Υδροληψίες από τον ποταμό Καλέντζη και τον ποταμό Καράμπαλη για την άρδευση εκτάσεων του Δήμου Καρδίτσας της Π.Ε Καρδίτσας” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 369/2015)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου “Υδροληψίες από τον ποταμό Λείψιμο και τον συλλεκτήρα Ιταλικό για την άρδευση εκτάσεων του Δήμου Καρδίτσας της Π.Ε Καρδίτσας” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 370/2015)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου “Αναβάθμιση της παιδικής χαράς του Παυσιλύπου” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 371/2015)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη χρήση της γεώτρησης του Δασαρχείου (φυτώριο) και την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 372/2015)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταχώρηση τιμολογίου Π.Ο.Ε στο οικονομικό πληροφοριακό σύστημα του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 373/2015)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση της θέσης Υ3 εμβαδού 600,00 τ.μ που βρίσκεται στο Πεδίο Προσγείωσης Μυρίνης – Δημοτικό Αεροδρόμιο (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 374/2015)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του υπ'αριθμ. Ι-22 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 375/2015)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μείωση μισθώματος του υπ'αριθμ. Ι-11 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (Πληροφόρηση Καρδίτσας Α.Ε) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 376/2015)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μείωση μισθώματος του δημοτικού καταστήματος στο άλσος Παπαράντζας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος) 
(Απόφαση Δ.Σ. 377/2015)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της καταγγελίας μίσθωσης του υπ'αριθμ. Ι-2 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς εκ μέρους του μισθωτή(Μαυραντζάς & Σια Ο.Ε) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 378/2015)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της καταγγελίας μίσθωσης του υπ'αριθμ. Ι-4 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς εκ μέρους του μισθωτή (Γ. Αμβροσίου – Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε)(εισ.: Κων. Κορκόντζελος) 
(Απόφαση Δ.Σ. 379/2015)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση της παραχώρησης της χρήσης έναντι ανταλλάγματος του υπ'αριθ. Ι-32 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς προς τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 380/2015)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσών λόγω μείωσης μισθώματος περιπτέρων (Ευ. Μπούτας κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 381/2015)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού λόγω λύσης σύμβασης μίσθωσης των υπ'αριθμ. Κ1 & Κ2 καταστημάτων της Δημοτικής Λαχαναγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 382/2015)

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού από τέλη άρδευσης (Νικ. Νταρακλίτσης) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 383/2015)

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού από εισφορά σε χρήμα (Στ. Γιαννουσάς) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 384/2015)

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού από εισφορά σε χρήμα (Φωτ. Ντανοβασίλη) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 385/2015)

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Τ.Κ Ραχούλας (Θ. Καντερές κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 386/2015)

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Τ.Κ Καταφυγίου (Θ. Καρούτσος κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 387/2015)

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης Τ.Κ Αμπελικού (Σωτ. Λέκκα) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 388/2015)

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης Τ.Κ Αγ. Θεοδώρου (Λ. Μαγουλιώτη) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 389/2015)

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης Τ.Κ Γεωργικού (Αντ. Στεργίου) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 390/2015)

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Τ.Κ Μητρόπολης (Αγ. Κερασιώτη κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 391/2015)

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης Τ.Κ Αγ. Γεωργίου (Β. Βασιλείου) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 392/2015)

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών άρδευσης Τ.Κ Αγ. Θεοδώρου (Β. Ντάλλα κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 393/2015)

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών άρδευσης και ύδρευσης Τ.Κ Αγ. Θεοδώρου (Απ. Χαλαβέτας) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 394/2015)

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρήση οστεοφυλακίου στο δημοτικό κοιμητήριο (Χαρ. Γκαγκά) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 395/2015)

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από κατάληψη χώρου στην εβδομαδιαία λαϊκή αγορά της Τετάρτης (Ευ. Καραμάνου) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 396/2015)

36. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο Τ.Α.Π (Αθ. Κανίστρας) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 397/2015)

37. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων και επαναβεβαίωση οφειλών σε νέους οφειλέτες (Ουρ. Φούντα κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 398/2015)

38. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσών, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από τέλη άρδευσης της Τ.Κ Αγ. Θεοδώρου (Απ. Τινός) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 399/2015)

39. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τέλη άρδευσης της Δ.Κ Καρδιτσομαγούλας (Ευ. Μπουραζάνης) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 400/2015)

40. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης εργασιών επανατοποθέτησης κλιματιστικών μονάδων σε δημοτικά κτίρια (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 401/2015)

41. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβληθείσες αιτήσεις ανανέωσης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών (Κων. Λιάκος κλπ) (εισ.: Νατ. Τζέλλου)
(Απόφαση Δ.Σ. 402/2015)

42. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβληθείσα αίτηση ανανέωσης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (Ηλ. Ρόβας) (εισ.: Νατ. Τζέλλου)
(Απόφαση Δ.Σ. 403/2015)

43. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας λόγω προσκύρωσης δημοτικής έκτασης (Φωτ. Μαρκούτη) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)
(Απόφαση Δ.Σ. 404/2015)

44. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας λόγω προσκύρωσης δημοτικής έκτασης (Αθ. Καρκάς – Αλ. Τσιαντούλη) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)
(Απόφαση Δ.Σ. 405/2015)

45. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Ηλ. Παπακωνσταντίνου) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)
(Απόφαση Δ.Σ. 406/2015)

46. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας (Ελ. Αναγνωστοπούλου) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)
(Απόφαση Δ.Σ. 407/2015)

47. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας (Αμ. Κυρίκου) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)
(Απόφαση Δ.Σ. 408/2015)

48. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πληρωμή κοινοχρήστων στα διαμερίσματα του κληροδοτήματος Βαλταδώρου (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Δ.Σ. 409/2015)


ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
(Απόφαση Δ.Σ. 354/2015)

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό του τρόπου ανάθεσης μελέτης με τίτλο “Πίνακας υλοτομίας διακατεχόμενου δάσους Τ.Κ Πορτίτσας” για το έτος 2015 και παροχή σύμφωνης γνώμης για την επιβολή περιοριστικών μέτρων βοσκής.
(Απόφαση Δ.Σ. 355/2015)

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση υλικών σιδήρου έτους 2015.
(Απόφαση Δ.Σ. 356/2015)

3.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού από κλήση Τροχαίας (Ζ. Ανδρώνη)
(Απόφαση Δ.Σ. 357/2015)

4.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή αίτησης συμμετοχής – δήλωσης προσφοράς φορέων/δομών για τη δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2015-2016”
(Απόφαση Δ.Σ. 358/2015)

5.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή δομών του Δήμου Καρδίτσας στη δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2015-2016”
(Απόφαση Δ.Σ. 359/2015)

6.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του Δήμου Καρδίτσας στη δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2015-2016”
(Απόφαση Δ.Σ. 360/2015)

7.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διατήρηση κτηνοτροφικής μονάδας στην Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου (Αποστόλου Λάζαρος)
(Απόφαση Δ.Σ. 361/2015)