02η Πρόσκληση για συνεδρίαση του ΔΣ στις 16.01.2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικύρωση Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου: α) 17ης Συνεδρίασης στις 8-9-2011 και β) 18ης Συνεδρίασης στις 28-9-2011 (εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
(Απόφαση ΔΣ 12/2012)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν συνεδριάζει ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο του Ν. 3584/2007 (εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
(Απόφαση ΔΣ 13/2012)

3.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παρουσίαση της προμελέτης για την ανάπλαση του ηλεκτρικού εργοστασίου (εισηγητής: αντιδήμαρχος Ν. Καραγιάννης)
(Απόφαση ΔΣ 14/2012)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Κ οικονομικού έτους 2012 (εισηγητής:Ιω. Ζορμπάς)
(Απόφαση ΔΣ 22/2012)

5.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εξέταση αίτησης τροποποίησης στα ΟΤ 827 και 828 της επέκτασης Φαναρίου (Δημήτριος Κωνσταντάκος) (εισηγητής:Β. Ανυφαντής)
(Απόφαση ΔΣ 6/2012)

6.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση κατά προτεραιότητα ένταξης στο σχέδιο πόλης περιλαμβανομένης της ιδιοκτησίας Γλυκερίας Γοργίλη στην εκπονούμενη μελέτη του θύλακα Αγίου Νικολάου αντί στην προς ανάθεση μελέτη του Υπολοίπου Αγίου Νικολάου.(εισηγητής:Σπ. Κουτσάφτης)
(Απόφαση ΔΣ 16/2012)

7.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντιμετάθεση τμήματος κοινοχρήστου χώρου και ιδιοκτησίας στα ΟΤ 749-751 της επέκτασης Αγ. Νικολάου (εισηγητής:Σπ. Κουτσάφτης)
(Απόφαση ΔΣ 15/2012)

8.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση συμβάσεων μίσθωσης κτιρίων για τις ανάγκες των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Καρδίτσας (εισηγήτρια:Ανδρ. Γραπατσά – Τζέλλου)
(Απόφαση ΔΣ 20/2012)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση δύο αγροτεμαχίων στη θέση “Χαλβανιά” της Δ.Κ Καρδιτσομαγούλας (εισηγητής:Αν Καρράς)
(Απόφαση ΔΣ 21/2012)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση ωραρίου λειτουργίας της μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγήτρια: Μ. Μέλλου)
(Απόφαση ΔΣ 7/2012)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (Παϊση Παρασκευή)(εισηγήτρια: Μ. Μέλλου)
(Απόφαση ΔΣ 17/2012)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (Χαντζής Δημήτριος)(εισηγήτρια: Μ. Μέλλου)
(Απόφαση ΔΣ 18/2012)

13. Ενημέρωση για τον προϋπολογισμό του κληροδοτήματος Βαλταδώρου έτους 2011 (εισηγητής: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση ΔΣ 19/2012)


 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
(Απόφαση ΔΣ 8/2012)

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή παραχώρησης της χρήσης του Δασικού Χωριού “Δρυάδες”.
(Απόφαση ΔΣ 9/2012)

3.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την οικονομική ενίσχυση πυρόπληκτων δημοτών.
(Απόφαση ΔΣ 10/2012)

4.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή έγκρισης θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
(Απόφαση ΔΣ 11/2012)