1

Ζημιές από βροχοπτώσεις Μαϊου – Ιουνίου σε νεοσπαρθείσες βαμβακοκαλλιέργεις