Υποβολή νέων αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καρδίτσας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για το νέο μητρώο του Κοινωνικού Παντοπωλείου Οκτώβριος 2022- Σεπτέμβριος 2023 με την προσκόμιση νέων δικαιολογητικών.

Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνεται από την Δευτέρα 5/09/2022 έως και την Παρασκευή 23/09/22 και τις ώρες: 9 έως 1, στη Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας Δημόσιας Υγείας & ΑΜΕΑ, Πλαστήρα 62 1ο ΄Όροφο (Γραφείο 6). Τηλέφωνα επικοινωνίας 2441100356 και 2441354718.

Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν τα έντυπα των αιτήσεων από το γραφείο 6, στα οποία θα απαιτείται μόνο η συμπλήρωση των προσωπικών τους στοιχείων.

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει:

1. Τις 5.000 € για μονοπρόσωπο νοικοκυριό.

2. Τις 6.000 € για ζευγάρι χωρίς παιδιά ή για τις μονογονεικές οικογένειες με ένα παιδί.

3. Τις 7000 € για τρίτεκνους ή τις μονογονεϊκές οικογένειες με δυο παιδιά.

4. Τις 8000 € για πολύτεκνους.

5. Για τα άτομα με αναπηρία προσαυξάνονται τα παραπάνω εισοδηματικά όρια 20% του αρχικού εισοδήματος.

Δικαιούχοι του προγράμματος του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι μόνο οι δημότες του Δήμου Καρδίτσας.

Δικαιολογητικά για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζουν μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι (αίτηση υπάρχει στην υπηρεσία) είναι:

1. Εκκαθαριστικό τρέχοντος έτους, Ε1 και Ε9.

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. Αστυνομική Ταυτότητα (φωτοαντίγραφο).

Και κατά περίπτωση:

4. Βεβαίωση Ανεργίας (για τους ανέργους).

5. Απόφαση αναπηρίας (για τα άτομα με αναπηρία).

6. Διαζευκτήριο ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο (για τις μονογονεϊκές οικογένειες).

7. Μισθωτήριο συμβόλαιο (σε περίπτωση ενοικίασης κατοικίας).

Η αξιολόγηση των αιτήσεων

Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά με εισοδηματική προτεραιότητα.