1

Υποβολή δικαιολογητικών για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

-Στη Δ/νση Κοινωνικών Πολιτικών και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Καρδίτσας,
από  όσους υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση και έχουν πιστωθεί χρήματα στον λογαριασμό τους ή η αίτησή τους είναι προσωρινά επιλεγμένη

– Σε ποιές ημερομηνίες θα πρέπει να προσέρχονται στην υπηρεσία με βάση το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους και το χρόνο υποβολής της αίτησής τους

Από την Δ/νση Κοινωνικών Πολιτικών και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Καρδίτσας που βρίσκεται στην οδό Πλαστήρα 62 στον 1ο όροφο ανακοινώνεται ότι όσοι πολίτες υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα υποχρεούνται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά ανά περίπτωση σε αντίγραφα, προκειμένου να γίνει και ο τυπικός έλεγχος σχετικά με την ορθότητα των στοιχείων.

Δικαιολογητικά:

 • Ταυτότητα
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Δήλωση φορολογίας Ε1 2014
 • Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. (υπολογισμός της αντικ. αξίας της κατοικίας)
 • Ε2 (σε περίπτωση που το ακίνητο που διαμένουμε μας το έχουνε παραχωρήσει δωρεάν)
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο (σε περίπτωση που ο αιτών διαμένει με ενοίκιο)
 • Λογαριασμός ρεύματος ή νερού
 • Σε περίπτωση φιλοξενίας – εκκαθαριστικό φιλοξενούσας μονάδας
 • Κάρτα/ες ανεργίας
 • Δηλωθέν λογαριασμός τράπεζας – ΙΒΑΝ
 • ΑΜΚΑ (όλων των μελών)
 • Για τους αλλοδαπούς και για τους έγγαμους με μέλη οικογενείας τους αλλοδαπό, εκτός της προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών, είναι απαραίτητα να προσκομίσουν και επιπλέον στοιχεία, τα οποία και θα τους ανακοινωθούν, όταν θα προσέλθουν στην υπηρεσία του Δήμου.  

 Για να διασφαλιστεί η ομαλότερη, αποτελεσματικότερη και άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών ανακοινώνεται ότι οι πολίτες θα προσέλθουν κατά αλφαβητική σειρά συγκεκριμένες ημέρες.

 •  Όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση από 15 Νοεμβρίου έως και 30 Νοεμβρίου και έχουν πιστωθεί χρήματα στον λογαριασμό τους ή είναι σε διαδικασία πληρωμής (προσωρινά επιλεγμένη)

από το Α έως και το Κ  να προσέλθουν στις 7& 8 Ιανουαρίου.

από το Λ έως και το Ο να προσέλθουν στις 12 & 13 Ιανουαρίου.

από το Π έως και το Ω να προσέλθουν στις 14 & 15 Ιανουαρίου.

 •  Όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση από 1 Δεκεμβρίου έως  31 Δεκεμβρίου και οι αιτήσεις τους είναι προσωρινά επιλεγμένες.

από το Α έως και το Κ  να προσέλθουν στις 16 & 19 Ιανουαρίου.

από το Λ έως και το Ο να προσέλθουν στις 20 & 21 Ιανουαρίου.

από το Π έως και το Ω να προσέλθουν στις 22 &  23 Ιανουαρίου.

Το γραφείο εξυπηρέτησης των πολιτών που λειτουργούσε στην Ηρώων Πολυτεχνείου 22 από 2/1/2015 θα λειτουργεί στην Δ/νση Πρόνοιας – Πλαστήρα 62 1ος Όροφος και όσοι πολίτες έχουν κλείσει ραντεβού για την συμπλήρωση της αιτήσεως τους θα εξυπηρετηθούν κανονικά.

Τέλος λόγω του όγκου των αιτήσεων (περίπου 3.000 σε αριθμό στην πόλη μας) ζητούμε την κατανόηση των πολιτών μας διότι το πρόγραμμα είναι πιλοτικό και εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στην Καρδίτσα.