Υποχρέωση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης για εκπλήρωση υποχρεώσεων καθαρισμού & αποψίλωσης οικοπέδων

Ο Δήμος Καρδίτσας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου από 01.05.2024 έως και 31.10.2024, ενημερώνει όλους τους ιδιοκτήτες , νομείς , επικαρπωτές και μισθωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων , ότι επιπλέον των υποχρεώσεων του καθαρισμού, αποψίλωσης των ιδιοκτησιών τους, υποχρεούνται μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτος , να προβαίνουν στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας , σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 31, παρ. 4 του Ν. 5075/2023 (ΦΕΚ 206/Α΄/12.12.2023). Για το πρώτο έτος σύστασης του μητρώου ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης των υπόχρεων της παρ. 3 ορίζεται η 31η Μαΐου 2024.

Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν την ανωτέρω δήλωση επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1.000 €)».