Υποχρέωση των ιδιοκτητών η κατασκευή και η συντήρηση των πεζοδρομίων

Ενημέρωση από το Δήμο Καρδίτσας με αφορμή αιτήματα και ερωτήματα πολιτών

Με αφορμή ερωτήματα και αιτήματα δημοτών που αφορούν την κατασκευή νέων πεζοδρομίων μπροστά από τα ακίνητά τους, τη συντήρησή τους ή την αντικατάσταση σπασμένων πλακών , ενημερώνουμε τους πολίτες οτι σύμφωνα με τον Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας “ υπόχρεοι για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων και των τεχνικών έργων που τα αποτελούν (κράσπεδα, ρείθρα, υπόστρωμα και επίστρωση ή επικάλυψη) είναι οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων, μπροστά στα οποία βρίσκονται.”

Ο Κώδικας ορίζει επίσης οτι “ακόμη και σε περίπτωση καταστροφής, αχρήστευσης και εκσκαφής από το Δημόσιο ή τον οικείο ΟΤΑ των πεζοδρομίων που υπάρχουν πριν από είκοσι τουλάχιστον χρόνια, στα πλαίσια γενικής ανακατασκευής ή αναδιαρρύθμισης των οδών και πλατειών, ώστε να ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες του οικισμού, η δαπάνη αποκατάστασης, επισκευής ή ανακατασκευής των πεζοδρομίων βαρύνει τους παρόδιους ιδιοκτήτες.

Σε κάθε άλλη περίπτωση καταστροφής ή αχρήστευσης ή εκσκαφής των πεζοδρομίων από την εκτέλεση εργασιών, υπόχρεος για την αποκατάσταση, επισκευή ή ανακατασκευή τους είναι ο φορέας εκτέλεσης των εργασιών αυτών, εκτός αν εκτελούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση αυτού τούτου του παρόδιου ακινήτου, οπότε υπόχρεος είναι αποκλειστικά ο ιδιοκτήτης του.