Υλοτομία του διακατεχόμενου δάσους της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου για ατομικές ανάγκες

Το Τοπικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Γεωργίου συνεδρίασε στις 30/9 και αποφάσισε ομόφωνα (αρ.Απόφασης 5/2016) να υλοτομηθεί για το διαχειριστικό έτος 2016 μέρος του τμήματος 5 του διακατεχόμενου δάσους της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου που αφορά μέχρι 795 κ.μ. δρυός ή 660 τόνοι για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της κοινότητας.

Η ανάθεση της υλοτομίας θα γίνει με μειοδοτική φανερή δημοπρασία την Πέμπτη 6/10 και ώρα 12.00 -13.00 στο Κοινοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου .

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν αριθμό μητρώου φορέα εκμετάλλευσης. 

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της δημοπρασίας στη Δημ. Ενότητα Μητρόπολης τηλ. 2441352600 και στο Τοπικό Κατάστημα Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου.