Ξεκινούν τα έργα της ΣΑΤΑ στα χωριά της Καρδίτσας

Ο Δήμαρχος κ. Β. Τσιάκος υπέγραψε τη σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου

Στην τελική ευθεία εισήλθε η διαδικασία για την υλοποίηση μιας σειράς έργων στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Καρδίτσας. Ήδη ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος υπέγραψε με τον ανάδοχο τη σύμβαση για την έναρξη εργασιών στο πλαίσιο της ΣΑΤΑ. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για πιστώσεις ύψους 2 εκ. ευρώ που θα εκταμιευτούν για στοχευμένα έργα στις Κοινότητες του Δήμου. Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμαρχος δήλωσε: «Πρόκειται για σημαντικά έργα που αφορούν στο σύνολο των τοπικών κοινοτήτων της Καρδίτσας. Η εκτέλεση έργων της ΣΑΤΑ ύψους δυο εκατομμυρίων ευρώ είναι ένα σημαντικό άθροισμα έργων που απαντά σε μια σειρά από δίκαια αιτήματα των τοπικών κοινωνιών. Σε κάθε περίπτωση η Δημοτική αρχή εκτός από τη ΣΑΤΑ και τα έργα που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο αυτής, παρεμβαίνει στις κοινότητες του Δήμου με ένα πλέγμα έργων βελτιώνοντας σημαντικά την κατάσταση την οποία παρέλαβε αλλά και εξομαλύνοντας τα προβλήματα που δημιούργησε ο Ιανός. Συνεχίζουμε να αλλάζουμε τον Δήμο μας ώστε να γίνει Δήμος που αξίζει να ζεις» κατέληξε ο Δήμαρχος. Παρών στην υπογραφή της σύμβασης ήταν και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Π. Σβερώνης.

Αναλυτικά τα έργα που έχουν προγραμματιστεί

Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν τα εξής :

Α. Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ

Α.1. Τ.Κ. Ζαιμίου : Ολοκλήρωση αποχέτευσης ομβρίων στο Δημοτικό Σχολείο από τσιμεντοσωλήνα Φ0,40 μ. , πλήρως εγκυβωτισμένη από σκυρόδεμα C12/15.

Α.2. Τ.Κ. Καλλιφωνίου : Κατασκευή ασφαλτόστρωσης εντός του οικισμού .

Α.3. Τ.Κ. Δαφνοσπηλιά :Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 και κατασκευή τσιμεντόστρωσης από σκυρόδεμα C20/25.

Α.4. Τ.Κ. Παλιούρι : Πλακόστρωση τριγωνικής πλατείας και μνημείου ηρώων.

Α.5. Τ.Κ. Απιδιά :Ασφαλτοστρώσεις εντός του οικισμού πάνω τσιμεντόδρομους και κατασκευή τσιμεντόστρωσης από σκυρόδεμα C20/25 .

Α.6. Τ.Κ. Μολόχα : Ασφαλτοστρώσεις εντός του οικισμού πάνω τσιμεντόδρομους .

Β. Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ

Β.1. Τ.Κ. Αμπελικού : Ασφαλτοστρώσεις εντός του οικισμού πάνω τσιμεντόδρομους και κατασκευή τσιμεντόστρωσης από σκυρόδεμα C20/25 και αποκατάσταση ενός τεχνικού.

Β.2. Τ.Κ. Καλλίθηρου: Κατασκευή τσιμενταυλάκων εντός του οικισμού από σκυρόδεμα C12/15 .

Β.3. Τ.Κ. Ραχούλα : Αποκατάσταση τοιχίων αντιστήριξης από σκυρόδεμα C12/15 και κατασκευή τσιμεντόστρωσης από σκυρόδεμα C20/25 .

Β.4. Τ.Κ. Αμάραντος :Κατασκευή τσιμεντόστρωσης από σκυρόδεμα C20/25 ( Αμάραντος – Κούτσουρο ) .

Β.5. Τ.Κ. Νεράιδας : Ασφαλτοστρώσεις εντός του οικισμού πάνω τσιμεντόδρομους .

Β.6. Τ.Κ. Καταφύγι : Κατασκευή τσιμεντόστρωσης εντός του οικισμού από σκυρόδεμα C20/25 .

Β.7. Τ.Κ. Καστανιάς :Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός του οικισμού και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης .

Β.8. Τ.Κ. Καροπλέσι : Κατασκευή τσιμεντόστρωσης εντός του οικισμού από σκυρόδεμα C20/25 .

Γ. Δ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

Γ.1. Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου : Ασφαλτοστρώσεις εντός του οικισμού πάνω τσιμεντόδρομους και κατασκευή τσιμεντόστρωσης από σκυρόδεμα C20/25.

Γ.2. Τ.Κ. Πορτίτσας: Αποκατάσταση τοιχίων αντιστήριξης από σκυρόδεμα C12/15 και σωληνωτού με τσιμεντοσωλήνα Φ0,80μ. και κατασκευή τσιμεντόστρωσης εντός του οικισμού από σκυρόδεμα C20/25

Γ.3. Τ.Κ. Μητρόπολης: Ασφαλτοστρώσεις εντός του οικισμού πάνω τσιμεντόδρομους και κατασκευή τσιμεντόστρωσης από σκυρόδεμα C20/25.

Γ.4. Τ.Κ. Γεωργικού :Βελτίωση υποδομών κοιμητηρίου .

Γ.5. Τ.Κ. Ξυνονερίου :Ασφαλτόστρωση εντός του οικισμού και προμήθεια αμμοχώματος στο άλσος.

Γ.6. Τ.Κ. Κρύας Βρύσης : Ασφαλτόστρωση εντός του οικισμού .

Γ.7. Τ.Κ. Φράγκου : Ασφαλτόστρωση εντός του οικισμού .

Δ. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ

Δ.1. Τ.Κ. Σταυρού :Κατασκευή αποστραγγιστικού με τσιμεντοσωλήνα Φ100 εκατ.

Δ.2. Τ.Κ. Προδρόμου :Κατασκευή ασφαλτόστρωσης εντός του οικισμού .

Δ.3. Τ.Κ. Μυρίνης :Κατασκευή πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες .

Δ.4. Τ.Κ. Μακρυχωρίου : Κατασκευή ασφαλτόστρωσης εντός του οικισμού .

Δ.5. Τ.Κ. Μέλλισσας : Κατασκευή πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες .

Δ.6. Τ.Κ. Πτελοπούλας :Κατασκευή ασφαλτόστρωσης εντός του οικισμού .

Δ.7. Τ.Κ. Αγ. Θεοδώρων : Κατασκευή πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες .

Ε. Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ε.1.Τ.Κ. ΚΑΡΔ/ΛΑΣ : Κατασκευή πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες .

Ε.2.ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ : Κατασκευή ασφαλτόστρωσης εντός του οικισμού .

Ε.3.ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ : Αποκαταστάσεις πεζοδρομίων .

Ε.4.ΡΟΥΣΣΟΥ : Κατασκευή πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες .

Ε.5.ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ: Κατασκευή πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες .