Ξεκινούν οι ηλεκρονικές αιτήσεις κατοίκων του Δήμου Καρδίτσας για το “Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα”

Για όσους υποβάλλουν αίτηση μέχρι 31/12/14 και κριθούν δικαιούχοι, το δικαίωμα ενίσχυσης θα ξεκινά από 1/11/2014,
ενώ από το 2015, το δικαίωμα θα αρχίζει από την 1η του μήνα υποβολής της αίτησης  

Ξεκινά από το Σάββατο 15 Νοεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα “Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα – ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ” που θα εφαρμοσθεί πιλοτικά σε 13 Δήμους της χώρας, μεταξύ των οποίων και στο Δήμο Καρδίτσας για διάστημα 6 μηνών με την προοπτική από το 2016 η εφαρμογή του να επεκταθεί σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε 3 πυλώνες:

1. Την ενίσχυση του εισοδήματος των ωφελούμενων μέχρι το κατώφλι του εγγυημένου εισοδήματος που έχει καθοριστεί στα εξής όρια (ετησίως):

 • Άγαμος χωρίς παιδιά  2.400€
 • Ζευγάρι χωρίς παιδιά 3.600€ 
 • Ζευγάρι με 1 ανήλικο παιδί  4.200€
 • Ζευγάρι με 2 ανήλικα παιδιά  4.800€
 • Ζευγάρι με 3 ανήλικα παιδιά  5.400€ 
 • Ζευγάρι με 4 ανήλικα παιδιά 6.000€
 • Ζευγάρι με 1 ενήλικο παιδί  4.800€ 
 • Ζευγάρι με 1 ανήλικο και 1 ενήλικο παιδί 5.400€ 
 • Ζευγάρι με 2 ενήλικα παιδιά  6.000€ 
 • Ζευγάρι με 2 ανήλικα και 1 ενήλικο παιδί  6.000€ 
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλ ή ενήλ  3.600€ 
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα παιδιά  4.200€ 
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ενήλικο παιδί  3.600€
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ενήλικα παιδιά 4.800€ .

2. Την  παροχή πλέγματος κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών, τη διασφάλιση της πρόσβασης σε αυτές- προώθηση κατά περίπτωση για ένταξη σε προγράμματα, δράσεις, παροχές και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα ( π.χ. Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ,  κοινωνικό τιμολόγιο  ΔΕΥΑ, χορήγηση επιδόματος θέρμανσης,  ένταξη σε πρόγραμμα Κοινωνικού Παντοπωλείου κ.α.).

3. Την υποστήριξη των δικαιούχων για την ένταξη ή την επανένταξή τους στην εργασία – εφόσον δύνανται να εργαστούν και είναι κάτω των 67 ετών (εγγεγραμμένοι υποχρεωτικά στα οικεία μητρώα ανέργων, ως αναζητούντες εργασία) προωθούνται σε δράσεις με σκοπό την ένταξη ή επανένταξη.

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες που υποβάλουν (με δική τους ευθύνη) ηλεκτρονική αίτηση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ): http://www.energo.gov.gr ή http://www.energo-eke.gr και πληρούν :

 1. τα κριτήρια διαμονής δηλαδή κατοικούν τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη δημοσίευση της Υπουργικής απόφασης, στο Δήμο Καρδίτσας
 2. τα εισοδηματικά κριτήρια δηλαδή το πραγματικό εισόδημα των τελευταίων 12μηνών,  της οικογένειας, από την υποβολή της αίτησης να είναι μικρότερο από το σύνολο της ενίσχυσης που θα λάμβανε αν δεν είχε καθόλου εισόδημα
 3. περιουσιακά κριτήρια δηλαδή το σύνολο της φορολογητέας αξίας της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ κατ’ άτομο προσαυξανόμενο κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 10.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Επίσης η κινητή περιουσία να μην υπερβαίνει σε αντικειμενική δαπάνη στο σύνολο της το ποσό των 6.000 ευρώ και οι καταθέσεις σε όλα πιστωτικά ιδρύματα να μην υπερβαίνει το τελευταίο 12μηνο πριν την υποβολή της αίτησης το διπλάσιο του κατωφλίου εισοδήματος που αναλογεί.

Για όσους υποβάλουν αίτηση από τις 15/11/2014 έως και τις 31/12/2014 και κριθούν δικαιούχοι το δικαίωμα ενίσχυσης ξεκινά από την 1/11/2014. Από το 2015, το δικαίωμα θα αρχίζει από την 1η του μήνα υποβολής της αίτησης.

Επισημαίνεται οτι η ΗΔΙΚΑ έχει τους απαραίτητους μηχανισμούς διασταύρωσης των στοιχείων της αίτησης , η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ψευδής δήλωση στοιχείων επιφέρει ποινικές κυρώσεις  και συνέπειες αποκλεισμού όχι μόνο από το συγκεκριμένο, αλλά και από άλλα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης (π.χ. Προνοιακά επιδόματα).

 Ο Δήμος  Καρδίτσας υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος

Ο Δήμος Καρδίτσας  θα υποστηρίξει την εφαρμογή του προγράμματος που θεσμοθετήθηκε με την υποπαράγραφο ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου του Νόμου 4093/2012 και υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας, ενημερώνοντας σε πρώτη φάση μέσω των Υπηρεσιών του,  των αιρετών (Προέδρων και Τοπικών Συμβούλων), αλλά και με τη συνεργασία συλλογικών φορέων ( Σύλλογοι Πολυτέκνων, Τριτέκνων, ΑΜΕΑ κ.α) τους  δικαιούχους  και σε δεύτερη φάση με την επιβεβαίωση των ωφελουμένων από τη Δ/νση Κοινωνικών Πολιτικών & Δημόσιας Υγείας , δημιουργία ατομικού φακέλου, αποστολή κοινωνικών ερευνών, αποστολή ενστάσεων και οριστικοποίηση καταστάσεων ωφελουμένων για την πληρωμή τους.

Για τις ανάγκες του προγράμματος προβλέπεται μεταξύ να λειτουργήσει γραφείο ενημέρωσης που θα στελεχωθεί από υπαλλήλους του Δήμου και προσωπικό που θα κατανεμηθεί στο Δήμο μέσω ειδικού προγράμματος 12μηνης απασχόλησης, καθώς και η λειτουργία 5ψηφιας τηλεφωνικής γραμμής για την ενημέρωση των πολιτών.