1

Βελτιώνονται οι υποδομές σε δεκάδες σχολικά κτίρια του Δήμου Καρδίτσας

Η δημοτική αρχή μέσω σχετικής εργολαβίας ξεκίνησε το έργο

Βελτιώνονται οι υποδομές σε δεκάδες σχολικά κτίρια του Δήμου Καρδίτσας

Β. Τσιάκος: Δημιουργούμε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο σχολικό περιβάλλον για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των υποδομών σε πολλά σχολικά κτίρια του Δήμου ξεκινά με σχετική εργολαβία η Δημοτική Αρχή. Πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες αφορούν σε αποκατάσταση φθορών, σε προσθήκες και βελτιώσεις, των υπαρχόντων υποδομών στα κτίρια και στους αύλειους χώρους. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 650.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από πιστώσεις του «Φιλόδημος» αλλά και από ίδιους πόρους του Δήμου. Ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος με αφορμή την έναρξη των συντηρήσεων δήλωσε: «Ξεκινάει άμεσα μια σημαντική εργολαβία με την οποία θα βελτιώσουμε τις υποδομές σε πολλά σχολικά κτίρια του Δήμου Καρδίτσας. Παρεμβαίνουμε ώστε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο σχολικό περιβάλλον για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στόχος μας να στηρίξουμε την εκπαίδευση η οποία φυσικά είναι μια πολύπλευρη και πολύπλοκη διαδικασία στην οποία συνεισφέρουν διάφοροι παράγοντες. Ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι και οι υποδομές των σχολικών κτιρίων και αυτές βελτιώνουμε».

Σε ποιά σχολικά κτίρια θα γίνουν παρεμβάσεις

ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

18οΔημοτικό- 9οΔημοτικό Σχολείο-Δημοτικό Σχολείο Καλλιθήρου- Νηπιαγωγείο Καλ-λιθήρου– 5ο Δημοτικό-7οΔημοτικό -19οΔημοτικό-Ειδικό Σχολείο– 1οΔημοτικό- Δημοτι-κό Σχολείο Αρτεσιανού- Δημοτικό Σχολείο Μητρόπολης- 2ο Δημοτικό- Nηπιαγωγείο Σταυρού, Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Καλλιφωνίου- Καρδιτσομαγούλας-10ο  Δημοτικό- 3ο&13ο Δημοτικό– 6oΔημoτικό- 14οΔημοτικό- 8οΔημοτικό- Δημοτικό Κρύας Βρύσης-Δημοτικό ΑΓ. Θεοδώρου- Ειδικό Σχολείο- 12ο Νηπιαγωγείο-11ο Νηπιαγωγείο

ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ                                                                                                                                                                    

6ο Γυμνάσιο-1o Γυμνάσιο-5ο Γενικό Λύκειο-2ο ΕΠΑΛ -Γυμνάσιο Μητρόπολης- 1ο ΕΠΑΛ – 3ο Γυμνάσιο- 2ο ΓΕΛ-1ο ΓΕΛ-5ο Γυμνάσιο- Εσπερινό ΕΠΑΛ-4ο Λύκειο-4ο Γυμνάσιο-Μουσικό Γυμνάσιο.

Ειδικότερα οι προβλεπόμενες εργασίες είναι οι παρακάτω:

Συντήρηση κτιρίων

 • Ράμπες ΑΜΕΑ σε 12 σχολικές μονάδες.
 • Επισκευή ξύλινης στέγης σε 7 σχολικές μονάδες, για αποφυγή εισροής υδάτων και υγρασίας εντός  των διδακτηρίων.
 • Αποκατάσταση οροφής αιθουσών  σε παλαιά διδακτήρια τα οποία διαθέτουν παλαιού τύπου οροφή με καλαμωτή.
 • Επισκευή – αποκατάσταση επικεράμωσης, σε σημεία όπου παρουσιάζονται εκτεταμένες φθορές, σε 5 διδακτήρια.
 • Σποραδική αντικατάσταση φθαρμένων υαλοπινάκων και ακατάλληλων κουφωμάτων .
 • Επισκευή-αντικατάσταση Υδρορροών
 • Συνολική αποξήλωση wc σε πλακάκια, είδη υγιεινής , υδραυλικά, σιφώνια και ανακατασκευή. Λόγοι υγιεινής και καθαριότητας επιβάλλουν την  ολική ανακατασκευή wc σε διδακτήρια τα οποία είναι παλαιά   και οι εγκαταστάσεις τους παρουσιάζουν εκτεταμένες βλάβες και είναι μη λειτουργικές εν όλο ή εν μέρει.
 • Εργασίες μόνωσης έναντι υγρασίας σε εξωτερικές επιφάνειες σκυροδεμάτων και τοίχων.
 • Σποραδική συντήρηση σε εγκαταστάσεις Αποχέτευσης, Ηλεκτρικές, Θέρμανσης, Υδρευσης.

Συντήρηση περιβάλλοντα χώρου και αθλητικών εγκαταστάσεων

 • Τοποθέτηση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας σε γήπεδα Μπάσκετ και Βόλευ σε τρεις σχολικές μονάδες. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις, έχουν κατασκευασθεί από εικοσιπενταετίας και παρουσιάζουν φθορές στον τάπητα  αλλά και στάσιμα ύδατα μετά από βροχόπτωση. Προβλέπεται να στρωθεί  μια στρώση ασφαλτοτάπητα στον οποίο θα δοθούν κατάλληλες κλίσεις απορροής.
 • Ανακατασκευή αύλειων χώρων και  διαμόρφωση κατάλληλων  κλίσεων για την απορροή των επιφανειακών υδάτων με παράλληλη τοποθέτηση αγωγών όμβριων και φρεατίων υδροσυλλογής.
 • Επίστρωση αύλειων χώρων με  πλάκες  πεζοδρομίου και κυβόλιθους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 650.000 ευρώ με ΦΠΑ