Τηλεφωνικός Κατάλογος Δήμου

Δημαρχείο: Αρτεσιανού 1, Τ.Κ. 431 31, Καρδίτσα
Τηλεφωνικό κέντρο: 24413 50700
e-mail: municipality@dimoskarditsas.gov.gr