Τέσσερα νέα απορριμματοφόρα θα αγοράσει ο Δήμος Καρδίτσας

Εγκρίθηκαν οι όροι από την Οικονομική Επιτροπή

Τέσσερα νέα απορριμματοφόρα θα αγοράσει ο Δήμος Καρδίτσας

Β. Τσιάκος: Ενισχύουμε σημαντικά την υπηρεσία καθαριότητας με προφανή οφέλη για τους δημότες

Το πράσινο φως για την προμήθεια τεσσάρων νέων απορριμματοφόρων άναψε (σήμερα) τη Δευτέρα  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας μετά τη σχετική εισήγηση της Δημοτικής Αρχής. Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση που ανοίγει το δρόμο για την ολοκλήρωση της σχετικής προμήθειας και τον εκσυγχρονισμό του στόλου της υπηρεσίας καθαριότητας. Με την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας και την παράδοση των τεσσάρων νέων απορριμματοφόρων, αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά οι επιχειρησιακές  δυνατότητες της υπηρεσίας καθώς ο υπάρχων στόλος  οχημάτων θεωρείται γερασμένος και ξεπερασμένης τεχνολογίας. Για τη νέα προμήθεια οχημάτων ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος δήλωσε: «Εγκρίθηκαν σήμερα οι όροι για να προμηθευτούμε τέσσερα νέα απορριμματοφόρα συνολικής δημόσιας δαπάνης που φτάνει περίπου στα 660.000 ευρώ. Οι πιστώσεις είναι από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ. Με την ολοκλήρωση της προμήθειας και την ένταξη των νέων οχημάτων αναμένεται να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο οι καλές υπηρεσίες καθαριότητας που απολαμβάνουν οι συμπολίτες μας. Να τονίσω ότι από ημέρα σε ημέρα αναμένουμε να παραλάβουμε και δύο πλήρως ανακατασκευασμένα απορριμματοφόρα όπως και ένα πλυντήριο κάδων, που θα δώσουν ενισχύσουν σημαντικά την  υπηρεσία μας. Συνεχίζουμε προς όφελος των συμπολιτών μας» κατέληξε στη δήλωση του ο Δήμαρχος.

Στοιχεία για την προμήθεια των τεσσάρων απορριμματοφόρων

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων», όπως αναλυτικά περιγράφονται στην αριθμ. 2/2021 μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας (ακολουθεί ο πίνακας).

ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ. ΑΡ. CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (€) ΦΠΑ 24%

(€)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (€) ΜΕ ΦΠΑ
Απορριμματοφόρο όχημα χωρ. 8 Κ.Μ 34144512-0 1 115.000,00 27.600,00 142.600,00
Απορριμματοφόρο όχημα χωρ. 12 Κ.Μ 34144512-0 2 250.000,00

( 125.000,00 ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ)

60.000,00 310.000,00
Απορριμματοφόρο όχημα χωρ. 14 Κ.Μ με γερανό οροφής 34144512-0 1 167.000,00 40.080,00 207.080,00

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1  : «Ένα (1) Απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας 8,00 μ3», εκτιμώμενης αξίας  115.000,00 πλέον ΦΠΑ  27.600,00

ΤΜΗΜΑ 2  : «Δύο (2) Απορριμματοφόρα οχήματα χωρητικότητας 12,00 μ3», Συνολικής εκτιμώμενης αξίας 250.000,00 πλέον ΦΠΑ 60.000,00

ΤΜΗΜΑ 3  : «Ένα (1) Απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας 14,00 μ3 με γερανό οροφής», εκτιμώμενης αξίας 167.000,00 πλέον ΦΠΑ 40.080,00