Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθειες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση των προμηθειών που αφορούν στην προμήθεια ΒΙΒΛΙΩΝ των ΚΔΑΠ δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 30/04/2018 και ώρα 14.00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού (Πλαστήρα 62- Καρδίτσα κ.Σδρόλια Παρασκευή τηλ 24413-54719) για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για τις παραπάνω προμήθειες.

Οι προμήθειες θα ανατεθούν στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ