Οριοθέτηση του ποταμού Καράμπαλη στη θέση “Παλιτσιάκη” της Δ.Ε. Ιτάμου.

Ο Δήμος Καρδίτσας αναρτά προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με την παρ. Α.2.3 του άρθρου 3 του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α'), το τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακος 1/1.000 με τίτλο: "Τμηματική οριοθέτηση του ποταμού Καράμπαλη στη θέση "Παλιτσιάκη", της δημοτικής ενότητας Ιτάμου, Δήμου Καρδίτσας". Το τοπογραφικό διάγραμμα μπορείτε να το δείτε εδώ σε μορφή pdf.